Veronika Viļuma un Evelīna Ozola. Foto — Lauris Aizupietis

Kopš 2017. gada sākuma Evelīna Ozola ir nodevusi FOLD redaktores ikdienas pienākumus Veronikas Viļumas pārziņā un turpmāk pārraudzīs FOLD darbu no lielāka attāluma.

Redakcija Fold 1. februāris, 2017

Evelīna Ozola:

FOLD vadībā un Latvijas radošo industriju vidē esmu aizvadījusi četrus gadus — notikumiem un panākumiem piepildītus, bet arī nogurdinošus. Šajā laikā ne tikai rūpējos par FOLD izveidi, saturu un finansēm, bet arī pati mācījos būt mazais uzņēmējs, iepazinu darbu Latvijas akadēmiskajā vidē, strādāju dažādu nozaru konkursu žūrijās, kā arī guvu priekšstatu par to, kā radošās industrijas izskatās no valsts pārvaldes puses.

Žurnālista darbs man vienmēr šķitis aizraujošs, tomēr apzinos, ka man pietrūkst tam nepieciešamā ātruma un ziņkārības. Šobrīd man ir radusies izdevība strādāt savai profesijai tuvākā amatā — par pasniedzēju Ūmeo universitātes Arhitektūras skolā Zviedrijā, un es šo piedāvājumu esmu pieņēmusi. Turklāt, šis darbs atstāj brīvu laiku FOLD attīstības pārraudzīšanai un atsevišķu publikāciju veidošanai.

Lai gan arī es dažkārt esmu paudusi sašutumu par lietu kārtību Latvijā, šoreiz neesmu devusies prom ar «viss ir slikti, atlaist Saeimu un emigrēt uz Igauniju» noskaņojumu. Skaidri apzinos gan valstī pastāvošās problēmas, kas skārušas arī FOLD, gan priekšrocības, kuras mums ir bijis ļauts baudīt. Esmu pateicīga par Kultūras ministrijas augsto novērtējumu un uzticēšanos FOLD, piešķirot valsts budžeta līdzekļus platformas veidošanai. Vēlos teikt sirsnīgu paldies arī Valsts kultūrkapitāla fondam par daudzkārtēju finansiālu atbalstu un Cēsu novada pašvaldībai par ilggadēju sadarbību. Milzīgs paldies arī visiem pārējiem FOLD partneriem, draugiem un atbalstītājiem!

Sākot ar 2017. gadu, FOLD ikdienas darbus vadīs Veronika Viļuma, kuru lasītāji ir iepazinuši kā produktu apskatu un interviju autori. 2016. gadā Veronika pildīja redaktores asistentes pienākumus, pakāpeniski uzņemoties arvien vairāk atbildības un iepazīstot interneta medija veidošanas specifiku. Veronika ir zinoša un talantīga rakstu autore, un es uzticos viņas spējām atlasīt FOLD principiem atbilstošu saturu un sagatavot to saistošā formātā. Esmu pārliecināta, ka Veronika spēs ne tikai turpināt FOLD uzņemto kursu, bet arī ieviest portāla saturā uzlabojumus.

Laikā, kad atšķirt īstas ziņas no izdomātām kļūst aizvien grūtāk un daudzi interneta mediji sakrāto klikšķu daudzumu vērtē augstāk par kvalitatīvu saturu, FOLD neatkāpsies no iedibinātajiem kvalitātes principiem. Mēs vienmēr esam atturējušies no nepamatotas sajūsmas par katru Latvijā radīto nieku un arī turpmāk kritiski izvērtēsim un izcelsim labākos darbus. Mēs turpināsim pārbaudīt saņemtās informācijas patiesumu un ievērot pareizu rakstu valodu.

Veronika Viļuma:

Lai arī neesmu bijusi klāt FOLD dibināšanas brīdī, ar savām domām un pēdējos gados arī ar darbu vienmēr esmu atbalstījusi biedrības ideju — izcelt labāko Latvijas un ārvalstu radošajās industrijās, lai palīdzētu uzzināt, saprast, iemācīties un sadarboties. Tā ir privilēģija — iepazīties ar varošiem cilvēkiem, priecāties līdzi viņu sasniegumiem, rakstīt par meistarīgi paveiktiem darbiem.

Arī turpmāk FOLD sadaļā «Meistari» būs atrodamas intervijas ar interesantām personībām — gan tām, kas šobrīd jau piemirstas, bet bijušas izšķirošas, lai šodien Latvijā vispār varētu runāt par radošajām industrijām, gan tādām, kas joprojām aktīvi strādā Latvijā un ārzemēs. FOLD turpinās informēt par aktuālajiem notikumiem — kalendārā teju katru dienu atrodams kāds pasākums, izstāde, lekcija. FOLD atbalstīs jaunos profesionāļus, kā vieni no pirmajiem izrādot viņu veikumu, bet «Atbalsta» sadaļā joprojām būs atrodama informācija par vietējiem un starptautiskiem konkursiem un finansējuma iespējām.

Nākotnes iecere ir padarīt FOLD tēmu loku satura un formas ziņā daudzveidīgāku, ar noderīgiem un pētnieciskiem rakstiem papildināt «Teorijas» sadaļu un publicēt regulāras reportāžas no studijām un notikumiem ārzemēs, lai mēs ne tikai šaurā lokā priecātos vai šausminātos par to, kas notiek šeit uz vietas, bet gūtu iespēju salīdzināt. Vairāki FOLD lasītāju aptaujas dalībnieki (paldies jums, aptauja joprojām ir pieejama šeit) atzīmējuši kritikas trūkumu FOLD saturā — arī tas ir virziens, kuru vēlos attīstīt.

Tomēr es nevaru un nevēlos to darīt viena. Tiks piesaistīti jauni autori, bet ikviens ir aicināts dalīties ierosinājumos. Lai mums visiem būtu interesantāk.

Praktiskas detaļas

Ja vēlaties mums sūtīt informāciju publicēšanai, lūdzam izmantot e–pasta adresi info@fold.lv.
Ja vēlaties mūs uzrunāt personīgi, lūdzam izmantot e–pasta adreses veronika@fold.lv un evelina@fold.lv.
Drukātu ielūgumu, apsveikumu un dokumentu sūtīšanai 2017. gadā lūdzam izmantot pasta adresi Andrejostas iela 1A–2, Rīga, LV–1045.