Attēls — «tamioe — visual communication»

Eiropas radošās ekonomikas centrs (The European Centre for Creative Economy, ECCE) un organizācija «Eiropas kultūras un radošuma jomas inovāciju tīkls» (Network for Innovation in Culture and Creativity in Europe, N.I.C.E.) izsludinājuši pieteikšanos «N.I.C.E. Award» konkursam, kas šī gada septembrī noslēgsies Esenē, Vācijā.

Ziņas Fold 22. marts, 2017

Ikgadējais konkurss «N.I.C.E. Award» tiek rīkots, lai ar kultūras un radošo industriju starpniecību veicinātu inovatīvu projektu attīstību plašākā ekonomikas un sabiedrības mērogā. Pērn konkursam tika iesniegti 105 projekti no 25 valstīm.

Šī gada «N.I.C.E. Award» galvenais temats ir «Creating an Inclusive World — A Call for Transformative Innovations». Konkursa dalībnieki aicināti iesniegt «pārsteidzošus un eksperimentālus» priekšlikumus, kas palīdzētu veicināt iekļaujošu sabiedrību trauksmainajā, digitalizācijas virzītajā pasaulē. Īpaša uzmanība tiks pievērsta uz cilvēku centrētam dizainam, sabiedrības līdzdalības projektiem un sociālajām inovācijām.

Konkursā tiek meklēti jau realizēti, ne agrāk par 2014. gadu uzsākti inovatīvi projekti, projektu koncepcijas un pētījumi, kurus raksturo radoša pieeja un eksperimentāli risinājumi mūsdienu globālajiem jautājumiem, piemēram, digitālajām tehnoloģijām, veselības aprūpei, izglītībai, mobilitātei, videi un klimatam, vēstures mantojumam un kultūrai, kā arī inovācijām citās jomās.

Konkursā grupās vai individuāli aicināti pieteikties kultūras un radošo industriju nozarēs strādājoši pašnodarbināti profesionāļi un uzņēmēji, uzņēmumi, sabiedriskās organizācijas un bezpeļņas iniciatīvas no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Īpaši konkursā aicinātas piedalīties starpdisciplināras komandas. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir šī gada 30. aprīlis.

Labākie projekti, kuri pretendēs uz naudas balvām, tiks izziņoti līdz 3. jūlijam, bet 6. septembrī Esenē žūrija arhitektes un Helsinku galvenās dizaina speciālistes Annes Stenro (Anne Stenros) vadībā klātienē intervēs nominantus. Pēc intervijām tiks paziņoti balvas ieguvēji, kuru starpā tiks sadalīta naudas balva 20 000 eiro apmērā. Papildu citiem ieguvumiem visi konkursa finālisti varēs piedalīties kultūras un radošo sektoru un kultūrpolitikas forumā «Forum Europe|Ruhr» (iepriekš — «Forum d’Avignon Ruhr») 7. septembrī Esenē.

Vairāk par konkursu un pieteikšanās kārtību iespējams uzzināt ECCE mājaslapā.