Ilustrācija — FOLD

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra uzsākusi pieteikumu pieņemšanu inovāciju «vaučeru» atbalsta pakalpojumiem, lai atbalstītu ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanu. Lai uzzinātu vairāk par atbalsta pakalpojumu sniegtajām iespējām un uzņēmējdarbības sadarbību ar zinātni, interesenti aicināti 15. martā apmeklēt semināru.

Atbalsts Fold 13. marts, 2017

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras

(LIAA) programma «Inovāciju «vaučeru» atbalsta pakalpojumi» tiek īstenota ar mērķi veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos, mazajos un vidējos komersantos (MVK), ar tehnoloģiju pārnesi atbalstot jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Atbalsts inovāciju «vaučeru» MVK pakalpojumu nodrošināšanai tiks sniegts, lai atbalstītu tādu ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanu kā tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde, tostarp prototipu izgatavošana, produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde, jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plānam ir jābūt pārdomātam. MVK var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti un, ja tam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz ieviešanai ražošanā.

Programmā pieejamais finansējums ir 3 741 885,00 eiro. Atbalsta intensitāte vienam projektam ir 60% no izmaksu summas un maksimālais atbalsta apmērs vienai saistīto personu grupai ir 25 000 eiro. Atbalsta pieteikumu pieņemšana notiks, kamēr būs pieejams finansējums. Tā pieejamībai iespējams sekot līdz LIAA mājaslapas sadaļā «Fondi», kur pieejama plašāka informācija par programmu, pieteikšanos atbalstam un atlases kritērijiem.

Seminārs 15. martā plkst. 16.00

LIAA rīko semināru, kura laikā apmeklētāji tiks informēti par Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikas iespējām sadarbībā ar uzņēmējiem to produktu un pakalpojumu attīstībā. Semināra otrajā daļā tiks sniegta detalizēta informācija par pieteikšanās kārtību un vērtēšanas kritērijiem programmā «Inovāciju «vaučeru» atbalsta pakalpojumi». Seminārā uzstāsies RTU Dizaina fabrikas vadītājs Guntis Kuļikovskis un LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Linda Grīnfelde. Dalība seminārā ir bez maksas un tas notiks LIAA 2. stāva konferenču zālē, Pērses ielā 2, Rīgā. Interesenti aicināti pieteikties pasākumam līdz 14. martam.