Attēls no norden.ee

No 19. līdz 25. maijam Tallinā norisināsies Radošas uzņēmējdarbības akadēmija — starptautisks apmācību kurss, kas šogad būs veltīts e–pārvaldes un digitālu pakalpojumu dizaina attīstībai publiskajā sektorā. Pieteikties akadēmijai iespējams līdz 12. maijam.

Ziņas Fold 27. aprīlis, 2017

Radošas uzņēmējdarbības akadēmija

(«The Creative Entrepreneurship Academy», CEA) ir piecu dienu apmācību kurss, kas teorētisku nodarbību un praktisku sesiju veidā aicina apgūt radošas inovāciju izstrādes metodes. Pasākuma dalībnieki piedalīsies seminārā, interaktīvā apmācību kursā un praktiskas darbnīcās (hakatonā, grupas darbos un ideju prezentācijas sesijā).

Nodarbības vadīs atzīti eksperti, tostarp Marko Šteinbergs (Marco Steinberg, procesu un produktu dizains sabiedrībai un pilsētām), Mirsini Glinosa (Myrsini Glinos, uz lietotāju vērsti pakalpojumi valsts pārvaldē), Marko Karu (Markko Karu, dizaina loma uzņēmumā) un citi.

CEA mērķis ir rosināt dialogu starp publiskā sektora, uzņēmējdarbības un radošo industriju pārstāvjiem un izskatīt svarīgākos e–pārvaldes inovāciju faktorus. Uzņēmējiem un radošo profesiju pārstāvjiem CEA sniegs ieskatu publiskā sektora gaidās un prasībās digitālu produktu un servisu izstrādes procesā. Tiks izcelti labās prakses piemēri Ziemeļvalstīs un Igaunijā, kā arī sniegta informācija par aktuālākajām tendencēm un jaunievedumiem e–pārvaldē. Akadēmijas ietvaros profesionāļu vadībā tiks attīstītas e–produktu un e–pakalpojumu izstrādes idejas.

«Creative Entrepreneurship Academy Creativity Lab» ir starptautiska apmācību programma. «CEA eGovernance 2017» organizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā un «Creativity Lab» sadarbībā ar «Creative Estonia», E–pārvaldes akadēmiju un Igaunijas valdības publiskā sektora un sociālo inovāciju darba grupu.

Apmācību kursam ir iespējams pieteikties līdz 12. maijam. Detalizēta pasākuma programma pieejama CEA mājaslapā.