Ilustrācija — FOLD

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir izveidojušas un licencējušas kopīgu akadēmisko bakalaura studiju programmu «Radošās industrijas», kurā pirmos studentus uzņems jau šajā gadā. Tās veidošanā augstskolas apvienojušas resursus un kompetences, lai studentiem piedāvātu starpdisciplināru studiju iespējas.

Ziņas Fold 21. jūnijs, 2017

Bakalaura studiju programmas «Radošās industrijas» pamatmērķis ir sagatavot radošo industriju uzņēmējus, kuri izprot uzņēmējdarbības procesus un likumsakarības, pārzina mūsdienu biznesa modeļus, orientējas kultūras un mākslas jomās, spēj saskatīt kultūras pienesuma potenciālu uzņēmējdarbībai un otrādi. Uzņēmējus, kuri izprot jaunrades procesus, un spēj radoši un drosmīgi rīkoties, būt inovāciju radītāji.  Latvijas radošo industriju pamatu veido mikro, mazie un vidējie uzņēmumi, tādēļ studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta radošās uzņēmējdarbības specifikai un jaunuzņēmumiem, kā arī mūsdienu uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu un instrumentu apguvei.

Radošo industriju studiju programmā LKA nodrošinās mākslas un kultūras priekšmetu pasniegšanu, radošo industriju jomas izpratnes veicinošos studiju kursus, bet RTU nodrošinās ekonomikas, uzņēmējdarbības, e–komercijas, ar tehnoloģijām saistīto priekšmetu apguvi. Programma strukturēta septiņos kompetenču blokos: radošās industrijas; māksla un kultūra; uzņēmējdarbība un ekonomika; radošā domāšana un tehnoloģijas; mārketings un sabiedriskās attiecības; pētniecība un prakse. Katram studentam būs jādodas divās praksēs, lai attīstītu praktiskās iemaņas, un veidotu profesionālo kontaktu loku.

Nodarbības notiks abās augstskolās, studenti varēs izmantot abu augstskolu resursus un infrastruktūru — bibliotēkas, kopdarba telpas, kā arī RTU Karjeras centra un Dizaina fabrikas sniegtās iespējas. Programmā darbosies LKA un RTU docētāji, tiks pieaicināti nozares profesionāļi un docētāji no citām augstskolām Latvijā un Eiropā. Programmas direktori ir LKA docente Agnese Hermane un RTU Inženierekonomikas un vadības asociētais profesors Deniss Ščeulovs.

«Augstākās izglītības kvalitātes celšanas kontekstā daudz tiek runāts par nepieciešamību augstskolām sadarboties, efektīvi izmantot esošos resursus. Nesen sarunā kāds žurnālists, reaģējot uz stāstu par šo jauno programmu, noteica — «ā, fizika un lirika!» Un savā ziņā viņam taisnība. Programmā apvienota mākslas un uzņēmējdarbības, radošuma un tehnoloģiju apguve. Gaidām tādus studentus, kurus interesē gan māksla un kultūra, gan arī uzņēmējdarbība,» tā Agnese Hermane par jauno studiju programmu.

2017. gadā pieteikumus studijām būs iespējams iesniegt no 3. līdz 8. jūlijam Latvijas Kultūras akadēmijā, Ludzas ielā 24, Rīgā. Studenti tiks uzņemti 10 budžeta un 20 maksas studiju vietās. Plašāka informācija par programmu un pieteikšanos studijām atrodama LKA mājaslapā.