Ilustrācija — «H2E»

No 4. līdz 6. oktobrim Rīgā trīs dienu garumā norisināsies «R.Šmēlinga konference — Livable City Forum Riga», kas veltīta arhitektūras un pilsētvides pielāgošanai mūsdienīgu zinātnes centru attīstībai. Paredzēta plaša programma, tostarp arī ietekmīgu ārvalstu ekspertu lekcijas, diskusijas, meistarklases un darba grupas. Pasākumi norisināsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Universitātes Dabas mājā.

Ziņas Fold 11. septembris, 2017

Šogad Reinholda Šmēlinga konferences tēma būs «Kā veidot veiksmīgu pilsētu: arhitektūra un pilsētplānošana zināšanu ekonomikā», un konferences lektori visas dienas garumā 5. oktobrī apskatīs tādus zināšanu ekonomikas elementus kā akadēmiskie centri, zināšanu un tehnoloģiju kvartāli un inovācijas sekmējoša pilsētvide. Konference apskata populāru fenomenu, ka zināšanu un inovāciju centri no piepilsētas sāk atgriezties pilsētu centros un rod mājvietu bijušo rūpniecisko būvju teritorijās. Tādējādi zināšanu un tehnoloģiju vieta pilsētvidē iezīmē jaunu arhitektūras attīstības tendenci, kas spēj veicināt mūsdienīgas metropoles izaugsmi, pārejot no ražošanas uz pakalpojumu ekonomiku. Programmas fokusā būs jautājumi par to, kāda vide un priekšnosacījumi jāveido pilsētā, lai šāda veida attīstība notiktu pēc iespējas veiksmīgāk un dinamiskāk.

Reinholda Šmēlinga konference norisināsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Aicināti piedalīties visi interesenti, dalība ir bez maksas. Reģistrēties konferencei iespējams līdz pirmdienai, 2. oktobrim.

Ņemot vērā, ka zinātne un inovācijas ir priekšnoteikums pilsētas un valsts ekonomikas attīstībai, konference jautās, kā ar pārdomātas arhitektūras un gudras pilsētvides plānošanu atbalstīt un veicināt zināšanu centru attīstību. Reinholda Šmēlinga konferenci organizē Rīgas pilsētas arhitekta birojs sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Rīgas plānošanas reģiona īstenoto INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona sadarbības projektu «Live Baltic Campus: Akadēmiskie centri kā iespēja sabiedrības iesaistei pilsētvides plānošanā».

Paralēli Baltijas reģiona pilsētu kontekstam konferencē īpaša uzmanība tiks pievērsta arhitektoniskajai videi Daugavas kreisajā krastā. Līdztekus unikālai publiskās ārtelpas un pilsētvides tipoloģijai, Pārdaugavā pēdējos gados veidojas koncentrēta starptautiski nozīmīga zināšanu infrastruktūra — lielākie nacionālie akadēmiskie centri (RTU, LU, RSU, RISEBA, «Turība»), Latvijas Nacionālā bibliotēka, dinamiska uzņēmējdarbības vide («Swedbank», Mūkusalas biznesa centrs), kā arī starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūra («Rail Baltica», lidosta «Rīga»). Lai sekmētu tālredzīgu šī potenciāla izmantošanu un plānotu ilgtspējīgu pilsētvidi, konference vēlas mudināt izvērtēt līdzšinējās vēsturiskās un tematiskās Pārdaugavas vīzijas, kā arī sekmēt daudzpusīgu publisku diskusiju redzējumu tapšanu.