Publicitātes attēls

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Latvijā īsteno starpreģionu sadarbības programmas «Interreg Europe» projektu «Design for Innovation». Tā ietvaros 17. oktobrī notiks informatīvs pasākums «Dizains + inovācija», kuru apmeklēt aicināts ikviens interesents. Tajā varēs uzzināt par projekta mērķiem, pieejamo atbalstu un paņēmieniem uzņēmējdarbības attīstīšanai, kā arī paplašināt savu izpratni par dizainu un tā lomu privātajā un publiskajā sektorā.

Ziņas Fold 12. oktobris, 2017

«Dizains ir radoša pieeja problēmu risināšanai, kas var tikt piemērota gan privātajā, gan publiskajā sektorā ar mērķi veicināt inovācijas produktos, pakalpojumos, sabiedrībā kopumā un pat politikas veidošanas procesā, primāri domājot par cilvēka vajadzībām,» šādi dizainu raksturojusi Kārdifas Metropolitēna universitātes galvenā pētniece dizaina un inovāciju jomā Anna Višera (Anna Whicher). Višera, sadarbojoties ar Kārdifas Metropolitēna universitātes kolēģiem, ir uzņēmusies vadību starpreģionu sadarbības programmas «Interreg Europe» projektā «Design for Innovation», kas tiek īstenots arī Latvijā, kur to koordinē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Projektā iesaistījušies ārvalstu partneri no Lielbritānijas, Beļģijas, Grieķijas, Maltas, Polijas un Spānijas.

Projekta Latvijas darba grupā ir apvienojušies dizaina ekosistēmas pārstāvji no dažādām jomām — mācībspēki, praktiķi, politikas veidotāji un citi, lai kopīgi īstenotu projekta mērķi izstrādāt rīcības plānu stratēģiskai dizaina izmantošanai un integrēt atbalstu dizaina veicinātām inovācijām kādā no valsts atbalsta instrumentiem.

Līdz šim darba grupa apzinājusi Latvijas dizaina ekosistēmu, tās stiprās un vājās puses un iespējas tās pilnveidošanai. Pašlaik notiek darbs pie pieejamo atbalsta instrumentu apzināšanas, kuru ietvaros uzņēmumi varētu saņemt atbalstu dizaina virzītām inovācijām.

17. oktobrī notiks publisks informatīvs pasākums «Dizains + inovācija», kura dalībniekiem būs iespēja saņemt informāciju par pieejamajiem atbalsta veidiem produktu, pakalpojumu un procesu attīstībai uzņēmumos, kā arī paplašināt savu izpratni par dizainu kopumā. Pasākumā informāciju par projektu «Design for Innovation» sniegs LIAA Tehnoloģiju departamenta direktora vietnieks Aleksejs Korņevs, prezentāciju par mūsdienu dizaina jēdziena būtību un ar to saistītajiem aspektiem sniegs Ekonomikas ministrijas Ārvalstu investīciju piesaistes nodaļas vecākais referents, dizaineris Rūdolfs Strēlis, par inovāciju vaučeru atbalstu jaunu produktu izstrādei stāstīs LIAA Inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja Agnese Menģele. Turpinājumā uzstāsies LIAA Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs, bet Ilga Maļina iepazīstinās ar tehnoloģiju skautu darba specifiku un to, kā sadarbība ar pētnieciskajām organizācijām var attīstīt uzņēmējdarbību. Pasākumu noslēguma daļā paredzētas neformālas diskusijas. Pilna pasākuma programma pieejama LIAA mājaslapā.

Pasākums «Dizains + inovācija» notiks 17. oktobrī plkst. 18.00 kopstrādes telpā «Oracule Tang Space», Doma laukumā 2, Rīgā. Darba valoda — latviešu, ieeja — bez maksas. Ierobežotā vietu skaita dēļ nepieciešams reģistrēties iepriekš.