Publicitātes attēls

Līdz 24. novembrim organizācijas, biedrības un nodibinājumi aicināti iesniegt projektus Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latvijai–100» konkursam, tā pretendējot uz līdzfinansējumu Latvijas valsts simtgadei veltītiem notikumiem. Lai sagatavotos un uzzinātu vairāk par mērķprogrammu, interesentiem ir iespēja apmeklēt semināru 7. novembrī.

Atbalsts Fold 3. novembris, 2017

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogramma «Latvijai–100» veidota, lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu, prioritāri atbalstot norises bērnu un jauniešu iesaistei.

Saņemt atbildes uz jautājumiem par projektu noformēšanu un iesniegšanas kārtību varēs seminārā, kurā Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja un VKKF pārstāvji pastāstīs vairāk arī par mērķprogrammas mērķi un uzdevumiem. Semināram varēs sekot līdzi Latvijas valsts simtgades Facebook kontā, pēc semināra simtgades digitālajā platformā būs pieejamas semināra prezentācijas un video ieraksts. Pieteikties pasākuma apmeklējumam klātienē iespējams, aizpildot reģistrācijas anketu. Seminārs notiks 7. novembrī plkst. 10.00 Latvijas valsts simtgades informācijas centrā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā.

Mērķprogrammā var pieteikt

  • projektus, kas ar radošiem līdzekļiem un aktīvu sabiedrības līdzdalību paplašina zināšanas un izpratni par Latvijas valstiskuma būtību, tā tapšanas vēsturi un priekšnoteikumiem, tostarp atklājot kultūras lomu nācijas un valsts veidošanās procesā;
  • projektus, kas radošiem līdzekļiem godina Latvijas valsts un valstiskuma tapšanā nozīmīgas personības un cilvēku grupas, kas dažādos laikos ziedojušas savu dzīvi un dzīvību, savas zināšanas un talantus Latvijai un tās uzplaukumam, kā arī izceļ Latvijas valsts tapšanā un tālākajā attīstībā svarīgas vērtības;
  • projektus, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti Latvijas kultūrvides sakopšanā un bagātināšanā un kas rada jaunas paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas;
  • projektus, kas paredz par Latviju vēstošu starptautisku aktivitāšu sagatavošanu un īstenošanu ārpus Latvijas, īpaši attiecībā uz valstīm, kurām bijusi nozīmīga loma Latvijas valsts tapšanā vai valstīm, kuras tuvākajā laikā svin simtgades, tostarp Igaunija, Lietuva, Somija, Polija, Islande, Lielbritānija, ASV.

 

Mērķprogrammas «Latvijai–100» nolikums un plašāka informācija pieejami VKKF mājaslapā. Projektus iespējams pieteikt līdz šī gada 24. novembrim.