Publicitātes attēls

Martā tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Radošo industriju inkubatorā. Lai vairāk uzzinātu par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, interesenti aicināti vēl februārī apmeklēt informatīvus pasākumus.

Atbalsts Fold 13. februāris, 2018

Biznesa inkubators ir atvērta koprades, biroja, darbnīcu, semināru un notikumu telpa jaunajiem uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem. Visā Latvijā darbojas 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori, un viens no tiem ir Radošo industriju inkubators Rīgā.

Inkubatorā var iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esošie komersanti, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Klientiem pieejamas divu veidu atbalsta programmas: pirmsinkubācijas (pavisam svaigām biznesa idejām) un inkubācijas (jauniem uzņēmējiem) atbalsts.

Neatkarīgi no tā, kurā programmā dalībnieks ir uzņemts, viņam ir iespēja izmantot inkubatora kopstrādes telpu un sapulču telpas, piemēram, komandas vai sadarbības partneru tikšanās reizēm. Biznesa idejas inkubatora dalībnieki var pārrunāt ar inkubatora piesaistītajiem konsultantiem, pasniedzējiem un ekspertiem.

Līdz šim Radošo industriju inkubatorā atbalstu saņēmuši 50 radošie uzņēmumi un biznesa ideju autori. Radošo industriju inkubatora dalībnieki ir jaunuzņēmumi ar savām komandām. Ne visas komandas ikdienā strādā inkubatorā, taču inkubators nozīmē arī kopienu, kas satiekas pasākumos — lekcijās, semināros, darbnīcās un neformālās tikšanās reizēs. Risinot dažādus jautājumus, līdzīgi domājoši cilvēki ir labs atbalsts ikdienā, kas var palīdzēt ar savu pieredzi, zināšanām un kontaktiem.

Tieši kontaktu loka paplašināšana, pēc Radošo industriju inkubatora vadītājas Lienes Pērkones domām, ir viena no būtiskākajām inkubatora priekšrocībām: «Nevajag baidīties dalīties ar savu ideju, jo tas palīdz atrast gan biznesa partnerus, gan klientus, gan investorus, kā arī palīdz agrīnā stadijā atklāt nozīmīgas nepilnības,» tā Pērkone.

Inkubatora dalībniekiem ir iespēja izmantot dažādus atbalsta veidus — konsultācijas, izglītojošus pasākumus, mentoringu un inkubācijas programmā — arī finansiālu atbalstu.

Konsultāciju laikā dalībnieki pārrunā biznesa idejas attīstību un izvirza konkrētus mērķus, nosakot savas prioritātes un izstrādājot plānu, kas palīdz sasniegt plānoto. Izglītojošos pasākumus bez maksas var apmeklēt tikai inkubatora dalībnieki un to komandas biedri.

Lai uzzinātu vairāk par Radošo industriju inkubatora darbību un iespējām tajā iestāties, interesenti aicināti apmeklēt «Info stundas» 19. februārī plkst. 17.30 un 20. februārī plkst. 13.00 Radošo industriju inkubatorā, Rīgā, Elizabetes ielā 45/47.

Papildu informācija par inkubatoru dalībniekiem un uzņemšanu biznesa inkubatorā pieejama LIAA mājaslapā. LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta «Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators» ietvaros.