Publicitātes attēls

VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) izsludinājusi starptautisku metu konkursu ««TabFab» radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija». Tā ietvaros plānots rast risinājumu vecās Tabakas fabrikas ēkas un tās teritorijas atdzimšanai, lai tā kalpotu kā nozīmīgs radošo industriju centrs un jauna, pievilcīga vieta pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Pretendentiem pieteikumi ir jāiesniedz līdz šī gada 26. novembrim.

Ziņas Fold 28. augusts, 2018

«Vecā Tabakas fabrika vai «TabFab» ir kas vairāk, nekā tikai vēl viena vieta, kura jāatjauno. Mēs runājam par teritoriju, kuras kopējā platība ir 7229 m2 un kopējā apbūves platība — 13 362 m2. Jau tagad «TabFab» ir sevi pieteikusi kā nozīmīga radošo aktivitāšu norises vieta. Tādēļ mēs ceram ieraudzīt iedvesmojošus un inovatīvus risinājumus, kas atklātu šā rajona garu un vienlaikus spētu radīt jaunas izjūtas,» komentē VNĪ valdes locekle un konkursa žūrijas priekšsēdētāja Kitija Gruškevica.

Metu konkursu VNĪ organizē sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju un Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA). Finansiālu atbalstu konkursam sniedz Dānijas Kultūras ministrija, Dānijas Ārlietu ministrija kopā ar Dānijas Kultūras institūtu (DKI), tā ir daļa no Dānijas ieguldījuma un dalības Latvijas simtgades svinībās.

«Ideja par vietu sadarbībai nacionālā un starptautiskā līmenī, kur satiekas studenti, akadēmiskie spēki, mākslinieki, kā arī starpdisciplināro jauno uzņēmēju paaudze, ir ilgi lolota un virzās pretim īstenošanai. Tāpēc ir īpašs prieks par nākamo lielo soli — metu konkursa izsludināšanu, kurš atbilstoši vīzijai par «TabFab» darbību tiek īstenots sadarbībā ar Dānijas partneriem un VNĪ,» atzīst Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.

Savukārt Latvijas Kultūras akadēmijas docente un konkursa žūrijas locekle Agnese Hermane uzsvēra, ka viens no interesantākajiem izaicinājumiem, ar kuru būs jāstrādā konkursa dalībniekiem, ir LKA mācību telpas: «Konkursā iesniegtajos metos ceram ieraudzīt ne tikai vispusīgus risinājumus mācību telpām un radošo industriju biznesa inkubatoram, bet arī to, kā arhitekti atdzīvinās esošās ēkas vērtības, kā izmantos telpu — gan uz jumtiem, gan iekšpagalmos un pagrabos, kā padarīs vidi pievilcīgu arī apkaimes iedzīvotājiem,» stāsta Hermane.

Ar Dānijas Kultūras ministrijas, Dānijas Ārlietu ministrijas atbalstu, sadarbībā ar DKI un privātiem dāņu fondiem metu konkursa kopējais balvu fonds ir 50 tūkstoši eiro. Pirmās vietas ieguvējs saņems 18 tūkstošus eiro un līdz ar pārējiem godalgotajiem konkursa uzvarētājiem — uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus sarunu procedūrai, lai iegūtu tiesības slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Radošā kvartāla būvniecību un attīstību VNĪ plāno pabeigt līdz 2022. gadam. Projekta kopējais budžets ir 5,058 miljoni eiro, no tiem 4,980 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un Latvijas budžeta līdzekļi, bet 78 tūkstoši ir Dānijas Karalistes atbalsts. Projekts ir daļa no VNĪ pārmaiņu programmas «100 adreses Latvijas simtgadei».

Plašāka informācija un konkursa apraksts latviešu un angļu valodā ir atrodams konkursa mājaslapā. Ikvienam dalībniekam, kas vēlas piedalīties konkursā, ir jāiesniedz tiešsaistes reģistrācijas anketa visu konkursa vizuālo un tekstuālo materiālu saņemšanai. Visiem dalībniekiem ir atļauts iesniegt tikai vienu priekšlikumu angļu vai latviešu un angļu valodā.

Jautājumus un pieprasījumus var iesniegt līdz 7. novembrim. 10. septembrī notiks pasākums, kura laikā būs iespēja apmeklēt norādīto teritoriju. Reģistrēties šim pasākumam iespējams līdz 6. septembrim.