Publicitātes attēls

Septembrī tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Radošo industriju inkubatorā. Lai vairāk uzzinātu par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī uzņemšanas kārtību inkubatorā, interesenti augustā aicināti apmeklēt informatīvus pasākumus — Info stundas.

Atbalsts Fold 15. augusts, 2018

LIAA Radošo industriju inkubators potenciālo dalībnieku pieteikumus pieņems no 3. līdz 19. septembrim. Konsultatīvās komisijas sēde par uzņemšanu inkubatorā plānota oktobra pirmajā nedēļā.

Radošo industriju inkubatora pakalpojumi ir pieejami radošo industriju uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem. Tāpēc ar savu biznesa ideju iespējams pieteikties vienā no divām — pirmsinkubācijas (pavisam svaigām biznesa idejām) vai inkubācijas (jauniem uzņēmumiem) — programmām.

Pirmsinkubācijas atbalsta ietvaros idejas autoriem (fiziskām vai juridiskām personām) 6 mēnešus bezmaksas ir iespējams izmantot inkubatora koprades telpas, aprīkojumu, saņemt nepieciešamās konsultācijas, apmācības un mentoru atbalstu, ar iespēju vēlāk pretendēt uz inkubācijas atbalstu.

Savukārt inkubācijas atbalsta ietvaros papildu pirmsinkubācijas atbalstam inkubatora dalībniekiem ir iespēja saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams pretendēt uz grantu (ar 50% līdzfinansējumu) līdz 10 000 eiro specifiskiem pakalpojumiem un līdz 5000 eiro aprīkojuma un izejmateriālu iegādes izmaksu segšanai.

Radošo industriju inkubatorā šobrīd atbalstu izmanto ap 50 komersantu un biznesa ideju autoru. Inkubatora dalībnieki ir dažādu nozaru pārstāvji radošajās industrijās un dalās ar savām zināšanām un pieredzi arī ar citiem dalībniekiem. Tas ir nozīmīgs atbalsts tieši jauniem biznesa uzsācējiem, kuri nolemj pievienoties biznesa inkubatora kopienai.

LIAA Biznesa inkubatoru, kas tiek finansēti ERAF projekta «Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators» ietvaros, mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām, pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. Plašāka informācija par uzņemšanu LIAA Radošo industriju inkubatorā un citos biznesa inkubatoros un to darbību pieejama LIAA mājaslapā.

Info stundas

Lai klātienē uzzinātu vairāk par Radošo industriju inkubatora darbību un iespējām tajā iestāties, interesenti aicināti apmeklēt Radošo industriju inkubatora informatīvos pasākumus — Info stundas. Info stundā inkubatora darbinieki pastāstīs par tā sniegtajiem pakalpojumiem un pieejamo atbalstu. Tāpat būs iespēja rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalstam.

Info stundas notiks 21., 23. un 29. augustā Radošo industriju inkubatorā, Elizabetes ielā 45/47, Rīgā. Dalība Info stundās ir bez maksas, taču interesenti aicināti reģistrēties, aizpildot atbilstošo anketu LIAA mājaslapas «Pasākumu» sadaļā.