Publicitātes attēls

1. novembrī Tallinas ielas kvartālā norisināsies ikgadējā Reinholda Šmēlinga konference «Osta un rīdzinieks. Telpiskās un mentālās pārmaiņas 100 gados», kas šoreiz būs veltīta Rīgas pilsētas un Rīgas brīvostas attiecībām.

Ziņas Fold 29. oktobris, 2018

Diskusijas par ostas atstāto teritoriju reģenerāciju un ūdensmalu publisku pieejamību ir īpaši aktuālas šobrīd, kad Rīgas brīvosta veido savu nākamās desmitgades attīstības redzējumu. Lai arī, ostai augot un attīstoties, tās infrastruktūra ir atstājusi pilsētas centru, osta joprojām ir neatņemama Rīgas sastāvdaļa, ietekmējot tās pilsēttelpu, ekonomiku un vidi.

Reinholda Šmēlinga konferences pirmajā daļā vēsturnieki no Latvijas universitātes un Andis Kublačovs no Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas iepazīstinās ar Rīgas pilsētas un ostas saistīto vēsturi un savstarpējo ietekmi. Nākamā sadaļa pievērsīsies ražošanai un uzņēmējdarbībai ostas teritorijā. Ar pieredzi, veidojot pilsētvidi līdzās mūsdienīgai ostai, dalīsies Karloss O. Zepeda (Carlos O. Zepeda) no Roterdamas. Pasākuma ietvaros gaidāma arī paneļdiskusija par pilsētas un sabiedrības interešu līdzsvaru, kurā piedalīsies pārstāvji no Rīgas brīvostas, Roterdamas ostas un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, kā arī Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis. Konferences programmas trešajā daļā sociologs Aigars Freimanis un Lāsma Ivaska no tukšu telpu atdzīvināšanas organizācijas «Free Riga» runās par sabiedrības iesaisti pilsētas, ostas un uzņēmējdarbības veidošanā. Pasākumu noslēgs iespēju un ideju prezentāciju maratons «Rīga + Osta = Love», kas kalpos kā katalizators jaunu sadarbības ideju ģenerēšanai pilsētnieku, pilsētas un ostas pārvaldes starpā.

Rīgas pilsētas arhitekta birojs Rīgas pirmajam pilsētas arhitektam Reinholdam Šmēlingam veltīto populārzinātnisko konferenci rīko katru gadu, kopā pulcējot arhitektus, pilsētplānotājus, sabiedrības pārstāvjus un būvniekus. Šogad konference «Osta un rīdzinieks. Telpiskās un mentālās pārmaiņas 100 gados» notiks 1. novembrī no 9.00 līdz 18.00 Tallinas ielas kvartālā Tallinas ielā 10–3. Dalība konferencē ir bez maksas, un tai pieteikties iespējams, aizpildot reģistrācijas formu.