Publicitātes attēls

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas «Kultūra» ietvaros ir izsludināta pieteikšanās finansiālam atbalstam mākslinieku rezidencēm, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai.

Atbalsts Fold 21. janvāris, 2019

Mobilitātes programma «Kultūra» atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi Baltijas un Ziemeļvalstīs, veidojot tur pamatu inovatīvai un dinamiskai kultūras un mākslas dzīvei.

Atbalsts mākslinieku rezidencēm

Līdz šī gada 7. februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam mākslinieku rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un radošo profesiju pārstāvjus no citām šī reģiona valstīm. Tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas.

Atbalsts sadarbības tīklu veidošanai

Līdz šī gada 18. februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Tīklošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu. Lai pieteiktos atbalstam, sadarbības tīklā jāiesaista vismaz trīs partneri no Baltijas un Ziemeļvalstīm.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai piešķir pasākumiem, kas ilgst līdz vienam gadam, un maksimālā projekta pieteikuma summa ir 20 000 eiro, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem. Veiksmīgs īstermiņa sadarbības tīkls pēc finansējuma perioda beigām var pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Savukārt atbalsts ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai tiek piešķirts programmām, kas ilgst līdz trīs gadiem, un maksimālā projekta summa ir 100 000 eiro, lai segtu ne vairāk kā 50% no kopējiem projekta izdevumiem.

Vairāk informācijas par Ziemeļvalstu un Baltijas mobilitātes programmu «Kultūra» iespējams iegūt Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā. Latvijā to administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs.