Publicitātes attēls

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Radošo industriju inkubators no 1. marta uzsāks pieteikumu pieņemšanu biznesa ideju autoru un radošo industriju uzņēmēju dalībai inkubācijas un pirmsinkubācijas programmās. Februārī interesenti aicināti apmeklēt inkubatoru, lai uzzinātu vairāk par tā piedāvātajām iespējām.

Atbalsts Fold 31. janvāris, 2019

Marta sākumā tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai LIAA Radošo industriju inkubatorā. Interesenti, jaunie radošie uzņēmēji un biznesa ideju autori aicināti apmeklēt informatīvos pasākumus, «Info stundas», kas notiks 11. februārī plkst. 17.00 un 19. februārī plkst. 15.00 inkubatora telpās, Elizabetes ielā 45/47 (4.stāvā), Rīgā. «Info stundās» inkubatora pārstāvji plašāk pastāstīs par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai.

Nākamā pieteikumu pieņemšana notiks no 1. marta līdz 20. martam. Pieteikumus, kas parakstīti ar elektronisko parakstu un nosūtīti uz e–pastu, tiks pieņemti līdz 20. marta plkst. 23.59. Konsultatīvā komisijas sēde par uzņemšanu inkubatorā plānota no 1. līdz 4. aprīlim.

Radošo industriju inkubatora pakalpojumi ir pieejami radošo industriju uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem. Inkubatorā var iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esošie komersanti, kas nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem.

Inkubatorā iespējams izmantot divu veidu atbalsta modeļus: pirmsinkubācijas atbalstu un inkubācijas atbalstu.

Pirmsinkubācijas atbalsta ietvaros idejas autoriem (fiziskām vai juridiskām personām) 6 mēnešus bezmaksas ir iespēja izmantot inkubatora koprades telpas, aprīkojumu, saņemt nepieciešamās konsultācijas, apmācības un mentoru atbalstu, ar iespēju vēlāk pretendēt uz inkubācijas atbalstu.

Inkubācijas atbalsta ietvaros papildus pirmsinkubācijas atbalstam inkubatora dalībniekiem ir iespēja saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams pretendēt uz grantu (ar 50% līdzfinansējumu) līdz 10 000 eiro specifiskiem pakalpojumiem un līdz 5000 eiro izejmateriālu un iekārtu iegādes izmaksu segšanai.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīsānai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām, pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

Papildu informācija par uzņemšanu biznesa inkubatorā pieejama LIAA mājaslapā.

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta «Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators» ietvaros.