Ilustrācija — FOLD

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) savā komandā aicina cilvēku ar pieredzi darbā ar uzņēmējdarbības uzsācējiem, kas nodrošinātu veiksmīgu Radošo industriju biznesa inkubatora darbību un veicinātu jaunu radošo industriju komersantu izveidi un attīstību Latvijā. Pieteikšanās atvērta līdz 25. janvārim.

Ziņas Fold 21. janvāris, 2019

Pienākumi

 • Vadīt Radošo industriju biznesa inkubatora darbu, nodrošināt un kontrolēt funkciju izpildi.
 • Izstrādāt un ieviest Radošo industriju biznesa inkubatora stratēģiju izvirzīto mērķu sasniegšanai.
 • Nodrošināt pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu sniegšanu.
 • Aktīvi piedalīties Radošo industriju biznesa inkubatora mentoru tīkla izveidē.
 • Identificēt Radošo industriju biznesa inkubatora vietējos un ārvalstu stratēģiskos partnerus un veicināt savstarpējo sadarbību.
 • Identificēt un piedalīties starptautisku projektu, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides attīstību, īstenošanā.
 • Pārstāvēt Radošo industriju biznesa inkubatoru un aktīvi popularizēt tā sniegtos pakalpojumus, izmantojot dažādus informācijas kanālus un piedaloties pasākumos.
 • Nodrošināt informatīvu atbalstu jaundibinātiem komersantiem par LIAA sniegtajiem pakalpojumiem.

Prasības

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Vismaz divu gadu darba pieredze vadošā amatā.
 • Vismaz divu gadu pieredze darbā biznesa inkubatorā, uzņēmumā, organizācijā vai pašvaldībā uzņēmējdarbības uzsācēju konsultēšanā par finansējuma piesaisti, tirdzniecības un eksporta veicināšanu, mārketingu. Pieteikumā jānorāda konkrēti uzdevumi, konsultāciju veidi un virzieni. Par priekšrocību tiks uzskatīta starptautiska darba pieredze darbā ar uzņēmējiem.
 • Vēlama pieredze uzņēmējdarbībā.
 • Izpratne par radošo industriju tendencēm Latvijā un pasaulē.
 • Izpratne par radošo industriju uzņēmējdarbības vidi Latvijā, uzņēmumu attīstības cikliem, biznesa inkubāciju un investīciju piesaisti.
 • Zināšanas par valsts pārvaldes un pašvaldību darbību.
 • Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu un padoto darbu.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Teicamas angļu un vēlamas krievu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt.
 • Teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.
 • Stratēģiskā un analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē.
 • Augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam.
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas.

Piedāvājums

 • Interesants, dinamisks un atbildīgs darbu profesionālā kolektīvā.
 • Labi darba apstākļus un profesionālās izaugsmes iespējas.
 • Veselības apdrošināšanas polise (mēneša laikā pēc iecelšanas amatā).
 • 1253–1647 eiro mēnesī (bruto, atkarībā no pieredzes).

Pieteikšanās līdz 2019. gada 25. janvārim. Pieteikuma vēstule un CV (latviešu valodā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un redzējums par Radošo industriju inkubatora darbības stratēģiju (angļu valodā, teksta apjoms līdz vienai A4 lapai) jāiesniedz vai jānosūta pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV–1442) vai pa e–pastu personals@liaa.gov.lv ar norādi «BID RII vadītājs».

Plašāka informācija par vakanci pieejama LIAA mājaslapā.