Publicitātes attēls

3. jūnijā bijušajā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē tiks atklāts Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) 2018./2019. mācību gada diplomdarbu festivāls «Svaiga gaļa kritikai», kurā apmeklētāji pirmo reizi vienuviet varēs iepazīties ar visu akadēmijas apakšnozaru bakalaura un maģistra programmu absolventu diplomdarbiem. Jauno mākslinieku un dizaineru darbu skate ilgs līdz 28. jūnijam.

Ziņas Fold 30. maijs, 2019

«Svaiga gaļa kritikai» LMA izstāžu praksē būs jauns formāts un iepazīstinās ar aptuveni 160 jauno mākslinieku un dizaineru radošā procesa rezultātiem. Pasākuma rīkotāji informē, ka jaunā veida izstāde liecina par akadēmijas atvērtības politiku, nojaucot aizspriedumus par vārdu «akadēmisks», kas ieguvis smagnēju nozīmi. Tāpēc izstādes formāts piedāvā akadēmiskumu skatīt tā sākotnējā izpratnē, proti, akadēmija antīkajā pasaulē radās kā brīvs, diskusijām atvērts un radošs domāšanas process. Diplomdarbu festivāla ideja dzima, organizējot «Dizaina diplomandu dienas», kuru ietvaros notika izstāde, radošās darbnīcas, studentu prezentāciju dienas un sadarbības platformu veidošanas pasākumi. LMA diplomdarbu festivāls sāksies ar diplomdarbu aizstāvēšanām bakalaura un maģistra programmās, tām sekos dažādi pilotprojekti, tikšanās ar žurnālistiem, mākslas kuratoriem un nozares pārstāvjiem.

Festivāla nosaukumā iekļauta ne vien ironija par jaunā mākslinieka attiecībām ar mākslas pasauli un tās visdažādāko nozaru speciālistiem, bet arī ar pārējo sabiedrību, sākot ar potenciālajiem pasūtītājiem un beidzot ar tiem, kuri, redzot ko neierastu un, viņuprāt, mākslai neatbilstošu, parasti nosaka — es arī tā māku. Līdz ar to jaunajam profesionālim ir jābūt ne vien radošam un atvērtam, bet arī drosmīgam, lai stātos pretī jebkāda veida kritikai, kas viņu sagaida ārpus akadēmijas sienām. Izstādes mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar dažādu mediju absolventu darbiem no glezniecības līdz audiovizuālām instalācijām un raisīt dialogu par mākslas un kultūras aktualitātēm. «Svaiga gaļa kritikai» kuratore ir Sandra Liepiņa.

Ar LMA diplomdarbu festivāla izstādi aizsāksies LMA simtgades svinību posms: 20. augustā Akadēmijas dārzā notiks LMA simtgades svinības un simtgadei veltītas grāmatas atvēršanas svētki. Septembrī svinības noslēgs LMA jubilejas izstāde Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja izstāžu zālē «Arsenāls».

 

Izstāde «Svaiga gaļa kritikai» apmeklētājiem no 4. jūnija līdz 28. jūnijam būs atvērta katru dienu no plkst. 13.00 līdz 20.00, Kronvalda bulvārī 4, Rīgā. Atklāšana — 3. jūnijā plkst. 18.00.