Attēls — BEDA

Lai sekmētu Latvijas starptautiskās sadarbības dizaina nozarē, Latvijas Dizaina centrs (LDC) maijā iestājās Eiropas dizaina asociāciju apvienībā BEDA (The Bureau of European Design Associations), kas ir lielākā un aktīvākā dizaina asociācijas apvienojošā platforma Eiropā.

Ziņas Fold 3. jūnijs, 2019

LDC vadītāja Dita Danosa skaidro, ka dalība Eiropas Dizaina asociāciju apvienībā Latvijai paver iespēju ciešāk sadarboties ar dizaina veicināšanas centriem citās valstīs, apmainīties ar pieredzi un datiem, kā arī starptautiskā vidē kopīgi īstenot projektus, kas vērsti ne vien un Latvijas dizaina popularizēšanu ārvalstīs, bet arī nozares stiprināšanu lokāli. LDC dalība BEDA ļauj iesaistīties dizaina politikas izstrādē Eiropas līmenī, pārstāvot Latvijas intereses un gūstot ieteikumus Latvijas dizaina stratēģijas pilnveidei.

BEDA šogad svin savu 50 pastāvēšanas gadadienu. BEDA vīzija — dizainam jākļūst par ilgtspējīgas izaugsmes un labklājības virzītājspēku visā Eiropā. Apvienībā darbojas 49 dalībnieki, kas pārstāv 25 dalībvalstis. Organizācija savās rindās apvieno dizaina veicināšanas centrus, dizaineru profesionālās un tirdzniecības asociācijas un dizaina izglītības apvienības.

«Dizainam ir milzīgs potenciāls uzņemties būtisku lomu labāku risinājumu sniegšanā jebkurā nozarē. Radot pareizos apstākļus, tas var veicināt Eiropas globālo konkurētspēju un radīt saikni starp iedzīvotāju un vides vajadzībām un fiskālo atbildību. BEDA biedri labi apzinās dizaina vērtību un dara lielu darbu katrs savā valstī, lai parādītu laba dizaina priekšrocības. Tomēr darot vieniem, pastāv ierobežots spēju un ietekmes potenciāls, kas ir nesalīdzināmi lielāks, esot daļai no Eiropas tīklojuma. Strādājot kopā, mēs varam dalīties ar zināšanām un prasmēm un apkopot un izplatīt pierādījumus. Mēs varam sadarboties savstarpēji izdevīgu projektu īstenošanā, efektīvāk iesaistīties un palīdzēt veidot iespējas. Varam efektīvāk sniegt ieguldījumu nākamās paaudzes dizaina politikas izstrādē Eiropas līmenī,» uzsver BEDA viceprezidente Kārena Henesī (Karen Hennessy).

Latvijas Dizaina centrs pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas savu darbību uzsāka 2018. gada decembrī. Dizaina centram deleģētie uzdevumi paredz pārstāvēt un popularizēt Latvijas dizainu mūsu valstī un citviet pasaulē, apkopot informāciju dizaina nozarē, veidot komunikāciju ar dažādām sabiedrības auditorijām, sniegt konsultācijas, koordinēt sadarbību starp dizaina ekosistēmas dalībniekiem, iniciējot un kopīgi īstenojot pasākumus.