Attēls — FOLD

Kultūras ministrija izsludinājusi konkursu par Dizaina gada balvas rīkošanu — «Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma — kvalitātes novērtējuma dizaina jomā veikšanu». Pieteikumus iespējams iesniegt līdz šī gada 9. augustam.

Ziņas Fold 18. jūlijs, 2019

Līdz ar valsts finansējuma piešķiršanu Latvijas Dizaina gada balvas rīkošanai, pretendenti šī uzdevuma veikšanai tiek meklēti konkursa kārtībā. Pirmajā konkursā, kas tika izsludināts 2016. gada vasarā, uzvarēja dizaina birojs «H2E», kas Latvijas Dizaina gada balvas konkursu un ar to saistītos pasākumus organizēja aizvadītos trīs gadus.

Piedalīties konkursā var juridiskas personas, kas darbojas dizaina nozarē ne mazāk kā trīs gadus un ir īstenojušas vismaz divus konkursa uzdevumam līdzvērtīgus projektus kultūras jomā pēdējo trīs gadu laikā.

Uzvarētāja uzdevums būs veikt Latvijas dizaina kvalitātes ikgadēju novērtējumu (aptverot gan materiālo, gan nemateriālo dizainu, tostarp produktus, pakalpojumus, procesus), lai apzinātu izcilāko sniegumu un sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā. Tas īstenojams, organizējot Latvijas Dizaina gada balvas konkursu, izstrādājot tā nolikumu, pieaicinot starptautisku žūriju un apkopojot žūrijas veikto kvalitātes novērtējumu. Kultūras ministrija vēlas, lai uzvarētājs pilnveidotu un stiprinātu gada balvas zīmolu, balstoties uz līdzšinējām, «H2E» veidotajām iestrādēm, kas paredz arī augstvērtīgas ceremonijas un finālistu izstādes rīkošanu, un komunikāciju ar sabiedrību, veicinot izpratni par dizaina pielietojamību, ikviena tiesībām uz labu dizainu, tā līdzdalību citās nozarēs, kā arī Latvijas sasniegumiem dizaina jomā.

Konkursa uzvarētājs iegūs tiesības organizēt Latvijas Dizaina gada balvas konkursu trīs gadus pēc kārtas. Konkursa ietvaros pārvaldes uzdevuma īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums 41 975 eiro apmērā gadā.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019. gada 9. augusta plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu — K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV–1364 (pasta zīmogs — 2019. gada 9.augusts), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330249 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. Pieteikumu atvēršana Kultūras ministrijā notiks ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Konkursa nolikums un citi dokumenti pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā.