Vāka ilustrācija — Rūta Briede, dizains — Rūta Briede, Artis Briedis

Iznācis jau sestais atjaunotais bērnu dzejas krājums «Garā pupa». Tā sastādītāja un redaktore ir dzejniece Inese Zandere, bet ilustrācijas zīmējusi māksliniece Rūta Briede.

Ziņas Fold 24. septembris, 2019

Par grāmatas moto šogad izvēlēta rindiņa «Tagad laiks ir mans!» no Annas Belkovskas dzejoļa, kas grāmatā iekļauts sadaļā «Jaunums». Tur lasāmi 34 mūsdienu autoru dzejoļi bērniem, tai skaitā Ingas Gailes, Māras Cielēnas, Marta Pujāta, Arvja Vigula, Kārļa Vērdiņa un Toma Treiberga darbi. Grāmatā iekļauta arī spēle, pasaka, Guntara Godiņa raksts par igauņu valodu un muzikalitāti, kā arī atdzejojumi no angļu, itāļu un spāņu valodas. Nodaļā «Atgādinājums» lasāmi dzejoļi, kurus sarakstījuši jau miruši autori, kuru apaļas jubilejas atzīmējamas šogad, bet nodaļā «Atradums» lasītājs atradīs bērnu dzeju, kas 1959. gadā tika publicēta trimdas žurnālā «Mazputniņš». Neiztrūkstoša ir arī nodaļa «Sākums», kurā lasāmi šī gada «Garās pupas» bērnu dzejoļu konkursa labākie darbi.

Bērnu dzejas gadagrāmatas «Garā pupa» izdošanu pēc ilgāka pārtraukuma 2014. gadā atjaunoja biedrība «Ascendum» un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome.