Latvijas Dizaina gada balvas vizuālā identitāte — «H2E»

Tā kā vasarā izsludinātais konkurss par Dizaina gada balvas rīkošanu noslēdzies bez rezultāta, Kultūras ministrija 25. oktobrī izziņojusi jaunu konkursu, mainot atsevišķus nosacījumus. Konkursam «Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma — kvalitātes novērtējuma dizaina jomā — veikšanu» pieteikumus iespējams iesniegt līdz šī gada 27. novembrim.

Ziņas Fold 28. oktobris, 2019

Būtiskākās izmaiņas konkursa nolikumā skar Dizaina gada balvas norises biežumu — to turpmāk paredzēts rīkot reizi divos gados, līdz ar to nākamā apbalvošana gaidāma vien 2021. gadā. Savukārt pasākumu cikls, kas informētu sabiedrību par Latvijas Dizaina gada balvu, tiktu organizēts katru gadu.

 

Piedalīties konkursā var juridiskas personas, kas darbojas dizaina nozarē ne mazāk kā trīs gadus un ir īstenojušas vismaz divus konkursa uzdevumam līdzvērtīgus projektus kultūras jomā pēdējo piecu gadu laikā. Konkursa uzvarētājs iegūs tiesības organizēt Latvijas Dizaina gada balvas konkursu divus gadus pēc kārtas. Pārvaldes uzdevuma īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums 41 975 eiro apmērā.

 

Pirmajā konkursā, kas tika izsludināts 2016. gada vasarā, uzvarēja dizaina birojs «H2E», kas Latvijas Dizaina gada balvu un ar to saistītos pasākumus organizēja aizvadītos trīs gadus. Uz tiesībām rīkot turpmākās Dizaina gada balvas «H2E» nolēmuši nepretendēt, sniedzot šo iespēju citiem interesentiem.

 

Uzvarētāja uzdevums būs reizi divos gados veikt Latvijas dizaina kvalitātes novērtējumu (aptverot gan materiālo, gan nemateriālo dizainu, tostarp produktus, pakalpojumus, procesus), lai apzinātu izcilāko sniegumu un sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā. Tas īstenojams, organizējot Latvijas Dizaina gada balvas konkursu, izstrādājot tā nolikumu, pieaicinot starptautisku žūriju un apkopojot žūrijas veikto kvalitātes novērtējumu. Kultūras ministrija vēlas, lai uzvarētājs pilnveidotu un stiprinātu gada balvas zīmolu, balstoties uz līdzšinējā  organizatora «H2E» veidotajām iestrādēm, kas paredz arī augstvērtīgas ceremonijas un finālistu izstādes rīkošanu, un komunikāciju ar sabiedrību.

 

Konkursa nolikums un citi dokumenti pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā. Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019. gada 27. novembra plkst. 17.00. Plašāku informāciju par nolikumu un dalību konkursā iespējams saņemt pa tālruni 67330249.