Foto — Raimonds Birkenfelds

2017. gadā pārbūvētā Ādažu centrālā iela ir labs piemērs modernai pilsētvidei, kurā līdzsvarotas visu satiksmes dalībnieku intereses. Projekts saņēmis Latvijas Ainavu arhitektūras balvu kategorijā «Inženierbūvju dizains».

Ziņas Fold 22. oktobris, 2019

«Toma Kokina birojs», «Ie.La inženieri» un «BM–projekts» kopīgi izstrādātais projekts risina Gaujas ielu ne tikai kā transporta infrastruktūru, bet arī kā pievilcīgu, drošu, uz cilvēkiem orientētu publisko ārtelpu. Izveidots Ādažu publiskās ārtelpas mugurkauls, kas kalpo gan šodienas vajadzībām, gan kā investīcija nākotnei.

Pārbūvē īstenoti vairāki risinājumi, kas Latvijas kontekstā ir ievērības vērti. Sekojot laikmetīgas pilsētvides prioritāšu hierarhijai, priekšroka dota gājēju drošībai, vides pieejamībai, un radīta ērta infrastruktūra velotransportam. Līdz ar to pirmo reizi Latvijā iespējamo četru auto joslu vietā realizēts ielas profils, kas tuvāks Nīderlandes labās prakses piemēriem. Ielas abās pusēs izbūvēti nodalīti vienvirziena veloceļi, auto stāvvietu kabatas mijas ar koku un krāšņuma augu stādījumiem, par gājēju drošību rūpējas paaugstinātas gājēju pārejas.

Izbūvēta moderna lietus ūdens novadīšanas sistēma, apgaismojuma vadības sistēma, un inženiertehnisko tīklu risinājumi paredz minimālu apkalpes lūku skaitu uz brauktuves. Gaujas iela īpaša arī ar to, ka periodiski šeit iespējami militāras tehnikas pārvadājumi uz NBS Ādažu poligonu. Projekts demonstrē, ka cilvēcīga mēroga, drošā, ilgtspējīgu mobilitāti veicinošā ielā vienlaikus iespējams nodrošināt arī nestandarta ārkārtas transporta kustību.

Projekta pasūtītājs ir Ādažu novada dome, projekta autori: «Toma Kokina birojs», «Ie.La inženieri», «BM–projekts».