Attēls — «H2E» publicitātes foto

Dizaina birojā «H2E» radīts dizains Jāņa Čakstes darba «Latvieši un viņu Latvija» jubilejas izdevumam. Tāpat kā autors, arī grāmatas vizuālais tēls lasītāju uzrunā silti, cieņpilni un patriotiski. Grāmata ir turpinājums pirms gada izveidotajai Jāņa Čakstes mājas ekspozīcijai un tās galvenajam vēstījumam par demokrātijas, brīvības un neatkarības nozīmi valsts un ikviena indivīda dzīvē.

Ziņas Fold 18. novembris, 2019

Latvijas pirmais prezidents Jānis Čakste (1859–1927) bija nozīmīga personība neatkarīgas valsts izveidē. Viņš bija godprātīgs politiķis un sabiedrisks darbinieks, kurš iestājās par taisnīgu, demokrātiskās vērtībās balstītu valsti, kuras attīstību sekmē pilsoniskas sabiedrības aktīva līdzdalība. Čakstes pirms 100 gadiem paustās atziņas izrādījušās pārlaicīgas un aktuālas arī mūsdienās.

Piemiņas izdevums «Latvieši un viņu Latvija» tapis Jāņa Čakstes 160. jubilejas gadā, godinot viņa ieguldījumu Latvijas valsts tapšanā. Čakste grāmatu sarakstīja 1917. gadā Stokholmā, Zviedrijā, ar nolūku veidot izpratni par latviešu tautas tiesisko un ekonomisko stāvokli un nepieciešamību nodibināt neatkarīgu Latvijas valsti. Grāmata toreiz tika sarakstīta vācu valodā, lai pēc iespējas plašākam lokam propagandētu Latvijas valsts izveidošanas ideju. Tagad jubilejas izdevums veidots kā vienots komplekts ar grāmatām latviešu un vācu valodā. Grāmatu nozīmīgajā jubilejas gadā izdevusi Jāņa Čakstes dzimta, lai atgādinātu un rosinātu pārdomas par to, ko līdz šim ir izdevies sasniegt un kādā Latvijā vēlamies dzīvot.

Dizaina biroja «H2E» sadarbība ar Jāņa Čakstes ģimeni aizsākās, veidojot ekspozīciju un grafisko identitāti Jāņa Čakstes mājai, kas atrodas Aučos, Ozolnieku novadā un ir pieejama apmeklētājiem kopš 2018. gada rudens. Padomju okupācijas laikā Čakstes ģimene piedzīvoja represijas un bija spiesta atstāt dzimtās mājas. Tikai pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Jāņa Čakstes pēcnācēji uzsāka mērķtiecīgi atjaunot zaudēto īpašumu un padarīt to publiski pieejamu.

Jāņa Čakstes mājas ekspozīcija veidota kā atvērta telpa diskusijai par demokrātiju un demokrātiskas sabiedrības vērtībām. Par sarunas ierosinātāju kalpo vienas dzimtas stāsts, ar kuru tiek izstāstīts Latvijas valsts liktenis. Ekspozīcija raisa pārdomas par trīs svarīgām valsts vērtībām — brīvību, neatkarību un demokrātiju, aicinot apmeklētājus piedalīties domapmaiņā. Ar pārdomātiem dizaina risinājumiem radīts iedvesmojošs stāsts, kas vairo mazai nācijai tik nepieciešamo pašapziņu un sniedz drošu skatu nākotnē.

Gan grāmatas, gan ekspozīcijas dizainā spēcīgi atbalsojas Čakstes izpratne par ideālo Latviju. Grāmatas formātā un atvērumos asociatīvi atspoguļojas kārtība un līdzsvars, atgādinot par Jāņa Čakstes stabilo un demokrātisko vērtību sistēmu. Savukārt Jāņa Čakstes māja veidota lakoniska, vienkārša, strukturēta un silta — līdzīga tam, kāda bijusi Jāņa Čakstes personība.