Attēls — «Levins arhitekti»

Jūnijā Salaspils novada dome izsludināja metu konkursu par kultūras nama «Enerģētiķis» pārbūvi, kurā godalgoto pirmo vietu saņēma «Levins arhitekti» — Edijs Levins un Agnese Stasūne sadarbībā ar Ivetu Lūsi. Salaspils kultūras nama jaunais veidols aicina kultūru iznest ārpus ēkas sienām un priekšlaukumā veido jaunu satikšanās vietu pilsētas iedzīvotājiem.

Ziņas Fold 19. novembris, 2019

Pirms teju 40 gadiem ekspluatācijā nodoto kultūras namu sāka rekonstruēt jau 2017. gadā, taču darbi tika apturēti, atklājoties neparedzētām konstruktīvām problēmām. Lai arī ēkas dīkstāve ir radījusi bojājumus, galvenais apjoms ar zāli un skatuvi ir izmantojams. Metu konkursā piedalījās seši pretendenti, un bez uzvarētājiem tika apbalvota arī 2. vieta, kurā ierindojās «MARK arhitekti».

Konkursā uzvarējušais mets, iedvesmojoties no ēkas tīrās pamatformas, uzsver kontrastu starp saglabājamo monolīto Lielās zāles apjomu un jauno caurredzamo Mazo zāli un ieejas vestibilu. Foajē, kas savieno iekštelpu un ārtelpu, veidots kā nosacīta kulišu sistēma. Paplašinātajā apjomā ēkas dienvidos izvietotas aktieru, nodarbību apmeklētāju un personāla zona. Tur atrodas baleta un nodarbību zāles, kurām ierīkota atsevišķa ieeja un ģērbtuves.

Esošās ēkas racionālos modernisma apjomus atdzīvina plūstošs un neregulārs labiekārtojums. Apstādījumi mijas ar soliņiem un laukuma ieseguma plāksnēm, virzot gājēju plūsmu no teritorijas stūriem uz priekšlaukumu. Plūsmu krustpunktā izvietots vides objekts — Ūdens dzirnavas. Ārtelpā piedāvāts vizuāli un funkcionāli ēkas priekšlaukumam pievienot jau labiekārtoto teritoriju ēkas ziemeļu pusē.

Kultūras nama atjaunošanu plānots uzsākt 2021. gadā. Šobrīd Salaspils pašdarbības kolektīvu vajadzībām izmanto skolu zāles, telpas domes ēkā un sporta halli.

«Levins arhitekti» ir jauna arhitektu apvienība, kas tiecas pēc kontekstuālas, godīgas un savā vienkāršībā iedvesmojošas arhitektūras. «Levins arhitekti» līdz šim projektējuši vienģimenes dzīvojamās ēkas dažādās Latvijas vietās, kā arī ieguvuši dalītu 1. vietu konkursā par dzīvojamās apbūves kvartālu Mārupē.