Attēls — Kirils Kirasirovs

Latvijas Dizaina centrs sadarbībā ar FOLD izveidojuši aptauju, lai noskaidrotu pandēmiskā vīrusa Covid–19 izplatības dēļ noteikto ierobežojumu ietekmi uz dizaina nozari un ar dizainu saistītām nozarēm. Aicinām dizaina uzņēmumu vadītājus, pašnodarbinātus dizainerus, dizaina studiju un citu uzņēmumu darbiniekus, kā arī dizainu izmantojošu uzņēmumu vadītājus aizpildīt anketu līdz 27. martam (ieskaitot).

Redakcija Fold 23. marts, 2020

Iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā, lai pārstāvētu dizaina nozares intereses atbildīgajās ministrijās.