Ilustrācija — FOLD

Vakar, 26. martā, Ministru kabinets apstiprinājis kritērijus un atbalsta saņemšanas kārtību, kādā jebkuras nozares Covid-19 krīzes skarts uzņēmums var kvalificēties dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām līdz trim gadiem. Uzņēmēji var pieteikties arī «Altum» atbalsta programmām, meklēt padomu LIAA un pašvaldībās. Zemāk apkopoti šobrīd pieejamie atbalsta instrumenti radošo industriju uzņēmējiem.

Atbalsts Fold 27. marts, 2020

Valsts atbalstāmo nozaru saraksts un pieejami atbalsta instrumenti šobrīd mainās teju ik dienu. Pašlaik arī radošo industriju uzņēmumiem pieejami vairāki atbalsta rīki. Diemžēl pašnodarbinātām personām, kādu radošajās industrijās ir ne mazums, vēl jāgaida, kādas atbalsta iespējas tām tiks piedāvātas. Par to plānots lemt Ministru kabineta sēdē nākamnedēļ, un Kultūras ministrs Nauris Puntulis ir solījis, ka «neviens, kurš maksājis nodokļus, netiks aizmirsts».

Dīkstāves pabalsts darbiniekiem un nodokļu maksājumu atlikšana

Dīkstāves pabalsts ir līdzekļi, ko saņem uzņēmuma darbinieki periodā, kad uzņēmums tos nespēj nodarbināt. Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem var pieteikties visi krīzes skartie uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 pandēmijas dēļ ir samazinājušies vismaz par 30 procentiem.

Vairāk informācijas

«Altum» apgrozāmo līdzekļu aizdevums un kredītu brīvdienu garantija

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums ir likviditātes atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem — komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 pandēmija.

Vairāk informācijas

 

Uzņēmumiem, kuriem Covid-19 pandēmijas dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās, «Altum» piedāvā kredīta garantiju, kas ļaus bankai atlikt pamatsummas maksājumu.

Vairāk informācijas

«Altum» informatīvais tālrunis: 26655309

VID atvieglojumi

  • Atcelti 2020. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi saimnieciskās darbības veicējiem.
  • Gada pārskatu iesniegšanas termiņi pagarināti par 3 mēnešiem.
  • Paātrināta PVN pārmaksas atmaksa.

Vairāk informācijas

VID atbalsta tālrunis Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem: 67120020

LIAA atbalsts

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sniedz atbalstu uzņēmumiem ārējās tirdzniecības veicināšanai, kā arī izveidojusi konsultatīvu tālruni, lai informētu uzņēmējus par valsts atbalsta iespējām. Tālruņa numurs — 68803505. Jautājumus iespējams sūtīt arī uz e-pastu, pēc iespējas precīzāk aprakstot situāciju, kurā uzņēmums atrodas un kāds atbalsts tam nepieciešams.

 

Uzņēmumiem ir arī iespēja raksturot situāciju LIAA aptaujas anketā par krīzes ietekmi uzņēmuma darbībā, tādā veidā savlaicīgi palīdzot novērtēt kopējo situāciju un meklēt nepieciešamos risinājumus.

Pašvaldību atbalsts

Latvijas pašvaldības pagarinājušas nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus. Tie ir dažādi; precīzu informāciju par jaunajiem datumiem meklējiet savas pašvaldības mājaslapā.

 

Jūrmala aicina uzņēmējus aizpildīt anketu, lai apzinātu esošo situāciju. Madonas un Valmieras attīstības aģentūras izveidojušas īpašas mājaslapu sadaļas krīzes skarto uzņēmēju informatīvam atbalstam. Sekojiet līdzi savas pašvaldības jaunumiem par lokāli pieejamiem atbalsta veidiem komersantiem.