Ilustrācija — FOLD

Šodien valdības sēdē lemts atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumu paplašināt pašnodarbināto personu loku, kuras var pretendēt uz dīkstāves pabalstu Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā. Līdz ar valdības lēmuma stāšanos spēkā, dīkstāves pabalstam VID varēs pieteikties arī pašnodarbinātās personas, kuras uz nepilnu darba slodzi veic pedagoģisko vai radošo darbu.

Atbalsts Fold 23. aprīlis, 2020

Valdība atbalstīja KM virzītos priekšlikumus dīkstāves pabalsta pretendentu loku paplašināt arī ar tām pašnodarbinātajām personām, kuras strādā nepilnu darba laiku, un to ienākumi no šī darba vidēji pēdējo 6 mēnešu laikā nepārsniedz minimālo mēneša darba algu — 430 eiro mēnesī, t.sk. valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem, kuri veic pedagoģisko vai radošo darbu, un privātajā sektorā vai NVO strādājošajiem. Tāpat lemts atbalstīt KM priekšlikumu svītrot MK noteikumos Nr. 179 (Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātajām personām, kuras skar Covid-19 izplatība) punktu, kas liedz saņemt dīkstāves pabalstu tām pašnodarbinātajām personām, kuras ir darba devēji.

 

Vienlaikus pašnodarbinātās personas papildu dīkstāves pabalstam no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) varēs saņemt arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru pašnodarbinātajai personai uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Dīkstāves pabalsta saņēmēju loks tiks paplašināts, nosakot, ka uz to pretendēt var arī vecuma un izdienas pensijas saņēmēji.

 

Uz dīkstāves pabalstu nevarēs pretendēt tās pašnodarbinātās personas, kuras vienlaikus veic pilnas slodzes darbu kā darba ņēmēji, un kuri kā darba ņēmēji pēdējos 6 mēnešos pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vidēji mēnesī ir saņēmuši algu, kas pārsniegusi 430 eiro apmēru.

 

Lai pilnveidotu dīkstāves pabalsta apmēra aprēķināšanas metodiku, ticis precizēts, ka atskaites punkts dīkstāves pabalsta apmēra aprēķinam būs pēdējie divi 2019. gada ceturkšņos gūtie ieņēmumi.

 

Saskaņā ar VID sniegto informāciju, 2019. gadā 1 622 personas bija deklarējušas pašnodarbināto vai autoratlīdzības ienākumus, maksājušas VSAOI vai mikrouzņēmuma nodokli nozarēs, kas saistītas ar izglītību vai radošo darbu. No šiem 1 622 nodokļu maksātājiem 2019.gada decembrī 128 tika nodarbināti valsts vai pašvaldību iestādēs un saņēmuši atalgojumu. No šiem nodarbinātajiem 62% ir pedagogi, 27% ir mākslas un kultūras radošie darbinieki un 12% ir sportisti. Daļa pedagogu un mākslas un kultūras radošo darbinieku tikuši nodarbināti pie vairāk nekā viena darba devēja (attiecīgi 19% un 15%).

 

«Kultūras jomā izplatīta ir prakse, kurā pašnodarbinātā persona ienākumus gūst vienlaikus no vairākām nodarbinātības formām, piemēram, papildus veicot pedagoģisko darbību mūzikas vai mākslas skolā, vadot amatieru mākslas kolektīvu pašvaldības kultūras namā utt. Esmu gandarīts par šīs dienas valdības lēmumu, tikmēr Kultūras ministrijas dienaskārtībā ir uzlabojumi, kas dīkstāves pabalstu ļaus saņemt vēl plašākam lokam — tiem, kas nav varējuši pieteikties, vai arī tiem, kam tie pirmreizēji atteikti,» akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.