Attēls — «Droši un koši»

Izdevniecība «Droši un koši» laidusi klajā bilingvālu ābeci, kas paredzēta latviešu un krievu valodas alfabēta apguvei. Tas ir ceļvedis bērniem, kas palīdz neapmaldīties divās dažādās rakstībās, — latviešu, kuras pamatā ir latīņu alfabēts, un krievu rakstībā, kuras pamatā ir kirilica. Latvijā šāda grāmata, kas apvienotu un izskaidrotu šo divu valodu alfabētus, līdz šim nav bijusi pieejama.

Ziņas Fold 28. janvāris, 2021

Grāmatas mērķis ir radīt uztveres sasaisti un parādīt atbilsmes starp latviešu un krievu valodas alfabēta burtiem. Ābecē burti ir sarindoti nevis alfabētiskā secībā, bet iedalīti trijās grupās, balstoties uz to skaņu, kādu katrs burts apzīmē rakstos. Katrs burts ilustrēts ar attēlu asociatīvas uztveres stimulēšanai.

 

Idejas autore un ilustratore Maša Zurikova izveidojusi šādu grāmatu, jo bērniem, kuri dzīvo bilingvālās ģimenēs, un tiem, kuriem skolā otrā apgūstamā svešvaloda ir krievu valoda, nereti rodas problēmas uztvert un saprast valodu atšķirības un apgūt tās. Mācoties valodas, bērnam ir būtiski izveidot asociatīvas saites starp diviem dažādiem alfabētiem. Izmantot ābeci pedagogiem un vecākiem palīdzēs ievads, kurā izklāstīti grāmatas izveides principi un īsi raksturotas abu valodu fonētiskās sistēmas.

 

Grāmatas ilustrācijas šajā gadījumā ir galvenā stāstījuma valoda — palīgs bērnam saprast vārdu. Savukārt vārds aizved jau pie konkrētas skaņas un burta, ar kuru šo skaņu apzīmē rakstos. Bilingvālajā ābecē ilustrācijas ir neverbālās komunikācijas elementi, kurus var «izlasīt» jebkurā valodā runājošs bērns vai pieaugušais.

 

Mašai Zurikovai šī jau ir otrā grāmata. Pirms gada decembrī nāca klajā viņas shematiski ilustrētā pavārgrāmata bērnu un vecāku kopā būšanai «Manas franču vecmāmiņas saldās receptes». Maša ir ne tikai ilustratore, bet arī viena no Rīgas pilsētskicēšanas kustības attīstītājām.

Līdz ar grāmatu izveidoti arī divi plakāti ar ilustrācijām — viens ar latviešu, otrs ar krievu valodas burtiem. Tie ir 50x70cm lieli un pieejami katrs atsevišķi.

 

Grāmata izdota ar mākslas centra «Zuzeum» un «Arctic Paper Baltic States» atbalstu. Grāmatu iespējams iegādāties «Droši un koši» interneta veikalā.