Attēls — Rīgas dome

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludinājis Kultūras projektu finansēšanas konkursu un Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkursu. Pirmā konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Rīgai nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu vizuālajā mākslā, mūzikā, teātra mākslā, dejā, audiovizuālajā mākslā, grāmatniecībā, kā arī muzeju darbības un starpdisciplināru projektu realizēšanu, bet otrajā finansējums paredzēts kultūras projektiem, kas tiks īstenoti Rīgas radošajos kvartālos un teritorijās.

Atbalsts Fold 29. janvāris, 2021

Kultūras projektu finansēšanas konkurss

2021. gada konkursam izvirzītas vairākas prioritātes. Tiks atbalstīti mākslinieciski augstvērtīgi, inovatīvi un sabiedriski nozīmīgi projekti visās kultūras un mākslas nozarēs. Finansējums tiks piešķirts arī kultūras organizāciju iniciētiem laikmetīgās mākslas projektiem, kas sekmē pilsētvides un kultūras infrastruktūras attīstīšanu Rīgas apkaimēs, kā arī projektu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem. Līdztekus tam atbalstīs arī Aleksandra Čaka 120 gadu jubilejai veltītu kultūras un mākslas projektu īstenošanu vietējā un starptautiskā mērogā.

 

Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura juridiska persona, juridisku personu apvienība, pašvaldības un valsts iestāde, individuālais komersants, kā arī fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.

 

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami RD IKSD tīmekļa vietnē.

 

Projekti jāiesniedz līdz 2021. gada 16. februāra plkst. 17.00. Projektu pieteikumi ir jāiesniedz nolikumā atrunātajā kārtībā, t.sk. elektroniskā formā, paraksttiesīgai personai, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, pieteikumu nosūtot uz e-pasta adresi iksd.kpp@riga.lv vai papīra formātā, ievietojot RD IKSD, Kr. Valdemāra ielā 5, korespondenču kastītē pie Klientu apkalpošanas centra, paralēli nosūtot projekta pieteikumu PDF formātā arī uz e-pasta adresi konkurss.projekti@riga.lv.

 

Papildinformācija par konkursa projektu iesniegšanu pieejama pa tālruņiem 67043670, 27898486.

Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkurss

RD IKSD izsludinājis arī Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkursu, lai piešķirtu naudu kultūras projektiem, kuri tiks īstenoti līdz 2021. gada 31. decembrim radošajos kvartālos vai teritorijās.

 

Konkursā aicina piedalīties juridiskas personas, nevalstiskas organizācijas un privātas komercsabiedrības, kuras darbojas Rīgā, nodrošinot pilsētai nozīmīgu radošo kvartālu un teritoriju attīstību atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam.

 

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami RD IKSD tīmekļa vietnē.

 

Projektu pieteikumu pēdējā iesniegšanas diena — 2021. gada 12. februāris līdz plkst. 16.00. Projektu pieteikumi ir jāiesniedz elektroniskā formā, paraksttiesīgai personai, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi iksd.kpp@riga.lv. Pieteikumam jābūt noformētam vienā dokumentu kopā Nolikuma 24. punktā noteiktajā secībā.

 

Papildinformācija par konkursa projektu iesniegšanu pieejama pa tālruni 67043412 vai sūtot e-pastu uz Kristine.Kruze@riga.lv.