Publicitātes attēls

«Kim?» Laikmetīgās mākslas centrs, Tallinas Mākslas nams un Viļņas Laikmetīgās mākslas centrs izsludina konkursu, lai atlasītu dalībniekus gaidāmajai notikumu sērijai ar pagaidu nosaukumu «History of Joy, Part 4». Projekta kuratori vēlas radīt jaunu platformu, kurā mākslinieki var dalīties ar saviem radošajiem meklējumiem, uzsverot, ka šis laiks ļauj atklāt vēl nebijušus mākslas pieredzēšanas veidus.

Ziņas Fold 18. februāris, 2021

Kuratoru komandas — Kaspara Groševa, Virgīnijas Januškevičiūtes un Sīma Preimana — veidotās notikumu sērijas mērķis ir apvienot kopienas un nodrošināt alternatīvu platformu radošo personu aktivizēšanai izolācijas un nenoteiktības laikā. Izstādes nosaukums atsaucas uz daudzajiem pagrieziena punktiem izstāžu veidošanas vēsturē, uzsverot šī laika nozīmīgumu un dažādos veidus, kā mēs varam līdzdarboties. Kuratoriālās komandas mērķis ir uzsvērt, ka fiziska publiska izstāde ne vienmēr — un ne visiem — ir bijis galvenais mākslas pieredzēšanas formāts.

 

Kurators Kaspars Groševs par notikumu sēriju saka: «Šī projekta mērķis ir atklāt kaleidoskopisku sapņainību paralēlās domu plūsmās, izteiksmi un izpratni, aicinot dažādus kultūras aģentus dalīties savās radošajās izpausmēs un žestos jebkurā formā, gan fiziskā, gan interneta vidē. Jaunizveidotā platforma ir iecerēta kā secīga telpa priekpilnu pētījumu, pēdu nospiedumu, apakšstraumju un murdēšanas apmaiņai. Rezonējot ar efemēru, bieži neizpētītu intīmu aktu, kas sniedz prieku sev un citiem, fragmentāro vēsturi, projekts aicina radošos pārstāvjus iesaistīties personisku atklājumu un māksliniecisku meklējumu izplatīšanā.»

 

Baltijā dzīvojošie vai citādi ar reģionu saistītie vizuālās mākslas pārstāvji, mūziķi, performances mākslinieki un rakstnieki tiek aicināti ierosināt idejas dažādos formātos — gan fiziskā, gan virtuālā. Izvēlētie ierosinājumi tiks apkopoti vienotā tīmekļa platformā. Tā ir iespēja publicēt tekstu vai vizuālu eseju, pirmatskaņot filmu vai skaņu celiņu, organizēt tiešsaistes straumēšanas sesiju vai kā citādāk dalīties ar savu darbu tiešsaistē vai klātienē. Katra izvēlētā mākslinieka projekta īstenošanu atbalstīs viena no trim partnerinstitūcijām. Papildus atlīdzībai un producēšanas budžetam šis atbalsts var ietvert arī telpu un tehnisko nodrošinājumu.

 

Ideju iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15. marts. Pieteikumus izvērtēs trīs minētie kuratori, kas pieņems lēmumu, pamatojoties uz pieteikuma piemērotību projekta konceptuālajam uzstādījumam un organizatoru iespējām nodrošināt tā īstenošanu. Tiešsaistes prezentāciju sērijas plānots atklāt 2021. gada maijā, un ar izvēlēto projektu autoriem sazināsies aprīlī.

 

Vairāk informācijas par pieteikšanos varat atrast «Kim?» Laikmetīgās mākslas centra mājaslapā.