Attēls — «Swarovski» fonds

Jaunie radošie profesionāļi līdz 9. aprīlim var pieteikties starptautiskajai atbalsta programmai «Creatives for Our Future», kas vērsta uz ilgtspējīgākas nākotnes veidošanu.

Atbalsts Fold 30. marts, 2021

«Swarovski» fonda grantu programmas mērķis ir dot iespēju nākamās paaudzes radošajiem talantiem atklāt novatorisku pieeju globālajām ilgtspējas problēmām un tuvināties ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Konkursa organizatori ir pārliecināti, ka radošās izpausmes ir evolūcijas līdzeklis — ne tikai konceptu vai produktu radīšanai, bet arī domāšanas un rīcības pārmaiņām.

 

Programmai līdz 9. aprīlim var pieteikties jebkurš radošais profesionālis vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kurš vēlas un spēj atklāt radošuma nozīmi sabiedrības izpratnes veicināšanā vai uz ilgtspēju vērstu tehnoloģiju un risinājumu radīšanā. Jomai, kurā darbojas pretendents, nav nozīmes — pieteikties var gan arhitektūrā, dizainā, modē un mākslā, gan inženierzinātnēs un citās jomās strādājošie. 21. aprīlī tiks paziņoti deviņi uzvarētāji, kas katrs saņems 15 tūkstošus ASV dolāru savas tālākās darbības atbalstam.

 

Līdztekus finansiālajam atbalstam granta saņēmējiem būs iespēja piedalīties izglītības programmā, kas tapusi sadarbībā ar pasaules vadošajām institūcijām, saņemt individuālas jomas profesionāļu konsultācijas un iegūt kontaktus nozarē. Programmas laikā stipendiju saņēmējiem tiks sniegts atbalsts viņu pieteikumos izklāstīto jauninājumu attīstīšanai un virzībai uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

 

Vairāk informācijas par grantu programmu un pieteikšanos — «Creatives for Our Future» mājaslapā.