Attēls no sdsi.ma

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) kopā ar Lapzemes Universitāti Somijā un citiem asociētajiem sadarbības partneriem īstenos jaunu maģistra līmeņa studiju programmu «Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas». Plānots, ka absolventi saņems dubulto — Latvijas Mākslas akadēmijas un Lapzemes Universitātes — diplomu.

Ziņas Fold 23. marts, 2021

LMA jaunās studiju programmas saturs — pakalpojumu dizains — mērķēts uz tādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu, lai absolventi varētu kļūt par pārmaiņu ieviesējiem publiskā un privātā sektora uzņēmumos un organizācijās. Pakalpojumu dizaina pieejas centrā ir lietotājs — pakalpojuma saņēmējs, kura vajadzības, lietošanas paradumi un ērtība ir galvenais atsauces materiāls pakalpojumu inovācijām. Saskaņā ar Pasaules bankas datiem, pakalpojumu sektora īpatsvars ES un OECD valstu, t.sk. Latvijas, iekšzemes kopproduktā pārsniedz 70% un pakalpojumu sektorā nodarbināti ap 90% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju.

 

Baltijas valstīs visaptverošas pakalpojumu dizaina studiju programmas maģistra līmenī šobrīd nav, taču industrijas partneri apliecinājuši, ka vajadzība pēc šādiem ekspertiem pastāv. «Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas» kļūs par pirmo starptautisko šāda veida studiju programmu reģionā. Tai aicināti pieteikties studētgribētāji gan no Latvijas, gan ārvalstīm, kā vienu no nozīmīgākajiem studentu atlases priekšnosacījumiem uzsverot motivāciju.

 

Kā atzina neatkarīgā eksperte Ilze Saleniece, kura tika piesaistīta studiju programmas vērtējuma veikšanai, tā ir viena no nedaudzajām programmām Latvijā, kas būvēta ar ideju par satura vienotību, sākot ar zināšanu nepieciešamību un tikai pēc tam meklējot potenciālos mācībspēkus ar attiecīgu kompetenci. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un vispusīgu izglītību visās četros pakalpojumu dizaina zināšanu jomās — dizainā, sociālajās zinātnēs, uzņēmējdarbībā un tehnoloģijās — tika piesaistīti vietējie un ārvalstu partneri. Uzņēmējdarbību pasniegs Rīgas ekonomikas augstskolas (SSE Riga) pasniedzēji, savukārt sociālo zinātņu un tehnoloģiju jomā kā vieslektori tiks iesaistīti šo jomu profesionāļi.

 

LMA studiju programmas galvenais partneris — Lapzemes Universitāte — ir arī viens no Eiropas pakalpojumu dizaina izglītības nozīmīgākajiem partneriem. Programmas iniciatori atklāj, ka sadarbība izveidojusies ļoti sekmīgi. Pēc vairākiem neveiksmīgiem sadarbības mēģinājumiem ar citām universitātēm izdevies ātri nonākt līdz vienotai izpratnei par programmas uzdevumu, katras skolas atbildībā esošajiem kursiem un studiju procesa organizēšanu.

 

 

Plānots, ka divu gadu ilgās programmas pirmie divi mācību semestri notiks Latvijā — Rīgā un Kuldīgā, trešais semestris — Somijā, savukārt cetrurto semestri, kura laikā tiks izstrādāts maģistra darbs, atkarībā no tā tēmas varēs aizvadīt Latvijā vai Somijā. Viena no studiju programmas iniciatorēm, Kuldīgas Mākslinieku rezidences vadītāja Ilze Supe atklāj, ka ierosme veidot jaunu studiju programmu nākusi tieši no Kuldīgas. Pēc veiksmīgas Mākslinieku rezidences un LMA sadarbības, 2014. gadā organizējot vasaras skolu gleznotājiem, radās ideja par pastāvīgas LMA filiāles veidošanu pilsētā. Toreizējā kultūras ministre Dace Melbārde atbalstījusi ideju ar nosacījumu, ka studiju programmas saturs var sniegt pienesumu Latvijas ekonomiskās situācijas attīstībai, nevis kopē esošo programmu saturu.

 

Pētot dizaina izglītības tendences pasaulē, Ilze Supe un LMA dizaina nodaļas lektore Ilze Kundziņa, nonāca pie idejas par pakalpojumu dizaina mācību programmu, un 2017. gadā, pateicoties Zviedrijas pakalpojumu dizaina aģentūras «Veryday» un tās vadītāja Stefana Morica (Stefan Moritz) atbalstam, Kuldīgā tika rīkota pirmā pakalpojumu dizaina vasaras skola, kas arī kļuva par pakalpojumu dizaina studiju programmas aizsākumu.

 

Paralēli programmas satura izstrādei jau tolaik sākās arī studiju vietas — izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra «Adatu fabrika» — veidošana. Pēc Zaigas Gailes arhitektūras biroja projekta kādreizējā Kuldīgas slimnīca jau līdz šī gada beigām pārtaps par mājvietu jaunajai studiju programmai, kā arī mūsdienīgai prototipēšanas darbnīcai ar plašu instrumentu klāstu darbam ar dažādiem materiāliem. «Adatu fabrika» sadarbojas arī ar Kuldīgas biznesa inkubatoru, veicinot starptautisko studentu un Kuldīgas radošo jaunuzņēmumu sadarbību.

 

Vairāk informācijas par LMA jauno starptautisko studiju programmu «Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas» — programmas mājaslapā.