Ilustrācija — FOLD

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) izsludinājis mērķprogrammu pandēmijas laika kultūras produktiem un pakalpojumiem, kas īstenojami 2021. gada laikā. Finansējumu līdz 80 000 eiro varēs saņemt projekti, kas veicina kultūras pieejamību ierobežojumu apstākļos. Iesniegt pieteikumus mērķprogrammā var līdz 8. aprīlim.

Ziņas Fold 17. marts, 2021

Mērķprogramma «Kultūrelpa» izveidota, apvienojot VKKF mērķprogrammas «Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs» un «Kultūras piedāvājums digitālajā vidē». Programmas virsmērķis ir sniegt atbalstu jaunu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanai, kā arī jau izstrādāto kultūras produktu un pakalpojumu pielāgošanai un īstenošanai pastāvošo pandēmijas ierobežojumu apstākļos, krīzes laikā nodrošinot kultūras pieejamību plašam iedzīvotāju lokam, aptverot dažādas mērķgrupas un nodrošinot reģionālo pārklājumu.

 

2021. gada konkursā mērķprogrammā visām nozarēm kopā pieejams finansējums 3 092 750 eiro apmērā. No tiem vismaz 400 000 eiro piešķirams projektiem, kuru mērķis ietver jauna kultūras piedāvājuma radīšanu vai jau esošu kultūras produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt vismaz 200 000 eiro tiks piešķirts projektiem, kas vērsti uz inovatīvu digitālu kultūras pakalpojumu radīšanu vai attīstīšanu, padarot kultūras saturu digitālajā vidē pieejamu sabiedrībai.

 

Šī mērķprogramma veidota salīdzinoši lielu kultūras projektu atbalstam, tādēļ minimālais vienam projektam piešķiramais finansējums noteikts 5000 eiro apmērā, bet maksimālais — 80 000 eiro. Finansējumu var pieprasīt tikai tādiem projektiem, kuru īstenošana paredzēta līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

Mērķprogrammas konkursā prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas:

  • nodrošina kultūras piedāvājuma, it īpaši iepriekš nepieejama un pandēmijas laikā tapuša kultūras piedāvājuma, publisku pieejamību un komunikāciju sabiedrībai 2021. gadā;
  • ietver inovatīvus risinājumus kultūras produktu un norišu pieejamības nodrošināšanā sabiedrībai mainīgā epidemioloģiskā situācijā;
  • vērsti uz digitāla kultūras piedāvājuma un pakalpojumu attīstīšanu un pieejamības nodrošināšanu;
  • iekļauj kultūras piedāvājuma veidošanu vai esošā kultūras piedāvājuma, tostarp digitālā kultūras piedāvājuma, pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (redzes, dzirdes, uztveres un kustību traucējumiem), kā arī meklē jaunus, inovatīvus risinājumus šāda kultūras piedāvājuma veidošanai vai pielāgošanai;
  • nodrošina kultūras nozares darbinieku profesionālo pilnveidi un digitālā mācību piedāvājuma sagatavošanu;
  • nodrošina rezultātu ilgtspēju un kultūras piedāvājuma pieejamību ilgtermiņā;
  • vērsti uz sadarbību starp vairākiem īstenotājiem.

 

Pieteikumus jāiesniedz VKKF sistēmā līdz 8. aprīlim. Mērķprogrammas «Kultūrelpa» nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas VKKF mājaslapā.