Ilustrācija — FOLD

Pagājušajā nedēļā Tukumā notika nežēlīgs noziegums — tika aizdedzināts dzīvs cilvēks, jo kādam nepatika viņa seksuālā orientācija. Reti nākas saskarties ar tik naidpilnu homofobijas izpausmi, neapvaldītu ļaunumu, kas izlīdis no tumšākajiem apziņas nostūriem. Tas šokē, iedveš bailes, liek justies bezspēcīgam, sadusmo. Ar to nedrīkst samierināties. Aicinām paust savu nostāju skaļi un skaidri — vizuāli!

Viedokļi Fold 26. aprīlis, 2021

Ar vardarbību tāpat kā ar naidpilnu retoriku un politiku nedrīkst samierināties. Nepietiek nopūsties «ārprāts!» un turpināt caurskatīt sociālo tīklu lentas. Mums pārliecinoši jāiestājas pret izsmejošiem un naidīgiem komentāriem, draudiem un fiziskiem uzbrukumiem. Mums jāpieprasa ātra un taisnīga rīcība no policijas un tiesu sistēmas. Iecietība pret citādo, savstarpēja cieņa un pieņemšana, brīvība un vienlīdzība nav pašsaprotamas, nezūdošas vērtības. Tās ik dienu jāaizstāv un apzināti jāveicina, jo vienaldzība un bezdarbība rada augsni neiecietībai un naidam.

 

Saskaroties ar traģiskiem notikumiem, parasti nonākam pie jautājuma — bet kā es varu palīdzēt? Varu ziedot līdzekļus cietušo ārstēšanai un juridiskam atbalstam, stiprināt sabiedrības toleranci veicinošas organizācijas, bet ko es varu iesākt, ja neesmu ne izmeklētājs, ne deputāts? Kā šajā situācijā var noderēt manas radošās iemaņas?

 

Gan vēsturiski, gan mūsdienās grafikas dizains, ilustrācija un citas radošās nozares ir bijuši uzticami sabiedrisku kustību pavadoņi. Tās ir disciplīnas, kas vizualizē idejas, veicina sabiedrības iesaisti sociālu un politisku jautājumu risināšanā un līdzdarbojas kolektīvas nostājas veidošanā.

 

Uzskatām, ka ir būtiski paust stingru «nē» naida izpausmēm Latvijas sabiedrībā un padarīt šo vēstījumu klātesošu arī vizuālajā telpā. Aicinām arī citus radošo industriju profesionāļus pievienoties un paust savu pilsonisko nostāju, liekot lietā savas vizuālās komunikācijas prasmes!

 

Latvijā nav vietas naidam!