Attēls — «Latvijas skolas soma»

Kultūras un mākslas profesionāļi līdz 23. maijam aicināti iesniegt pieteikumus atbalstam jaunu kultūras norišu radīšanai bērniem un jauniešiem programmā «Latvijas skolas soma». Covid–19 pandēmijas radīto ierobežojumu apstākļos atbalsts pieejams arī tiešsaistes un digitālu profesionālās mākslas norišu izveidei.

Atbalsts Fold 29. aprīlis, 2021

Pielāgojot mācību procesu Covid–19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, skolās visā Latvijā arvien plašāk tiek izmantotas tiešsaistes un digitālās kultūras norises, toskait teātra izrādes un koncertsarunas, tiešsaistes muzejpedagoģiskās nodarbības, attālinātas tikšanās ar māksliniekiem un rakstniekiem, kā arī kinolektoriji. Lai gan šī prakse radusies nepieciešamības dēļ, tā atklājusi virkni priekšrocību un ieguvumu, tāpēc būtiski paplašināt kvalitatīvu šāda veida piedāvājumu klāstu dažādās kultūras nozarēs un dažādām vecuma grupām.

 

Konkursā plānots atbalstīt projektu pieteikumus, kuru rezultātā tiks izveidotas mākslinieciski augstvērtīgas kultūras norises bērnu un jauniešu auditorijai dažādos žanros un to apvienojumā, kas ietver ar mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem skaidri izteiktu saturisko vēstījumu un rosina diskusiju par aktuāliem jautājumiem, kā arī sekmē mākslas izziņas procesu un emocionālo līdzpārdzīvojumu un veido izpratni par Latvijas kultūras vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm. Norisēm jābūt regulāri pieejamām — tās var būt tiešsaistes nodarbības, kas notiek reāllaikā, vai iepriekš nofilmētas norises, kas mērķtiecīgi veidotas digitālajam formātam, kā arī abu šo formu apvienojums.

 

Atbalstītie projekti tiks regulāri izrādīti visa mācību gada laikā, un ir sasaistāmi ar mācību un audzināšanas darba saturu, ietverot dažādu mākslas nozaru profesionāļu un pedagogu sadarbību. Ieteicamais norises ilgums ir no 40 līdz 60 minūtēm, kam var sekot radošās grupas saruna ar skolēniem, savukārt radošās darbnīcas var noritēt līdz 90 minūtēm. Norisēm jābūt veidotām, izmantojot tehnoloģijas un interneta platformas, kas nodrošina iespējami augstu skaņas un attēla kvalitāti, kā arī ņemot vērā reālos skatīšanās tehniskos apstākļus skolās un/vai skolēnu dzīvesvietās.

 

«Digitālās norises, saglabājot augstu māksliniecisko kvalitāti un saikni ar skolēnu vecumposmu un mācību saturu, paplašina izvēles iespējas un pieredzi. Tās ļauj pavisam viegli nokļūt teātra izrādē vai koncertzālē otrā Latvijas pusē, izzināt kāda muzeja krājumus, kas citādi apmeklētājam paliek neredzami, sarunāties ar māksliniekiem vai rakstniekiem un darīt to visu mācību stundu laikā vai vakarā kopā ar ģimeni. Tā mācīšanās kļūst aizraujošāka un gūtā pieredze — daudzveidīgāka, radot vēlmi turpmāk redzēt un dzirdēt iepazītās norises «dzīvajā»,» stāsta programmas «Latvijas skolas soma» vadītāja Aija Tūna.

 

Mērķprogrammas finansējumam atvēlēti 100 000 eiro. Konkursa pieteikumi tiks pieņemti  līdz 23. maijam. Vairāk informācijas par pieteikšanos — Valsts kultūrkapitāla fonda mājaslapā.

 

Programmas «Latvijas skolas soma» mērķis ir dot iespēju izglītojamiem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. Bagātinot un padarot daudzveidīgāku ikdienas mācību procesu, programma izpelnījusies augstu atzinību gan no pedagogu, gan skolēnu, vecāku un kultūras profesionāļu puses, uzsverot nepieciešamību turpināt tās darbību.