Attēls — Jaunais Eiropas «Bauhaus»

Līdz 31. maijam iespējams iesniegt pieteikumus Jaunā Eiropas «Bauhaus» balvai. Tā radīta ar mērķi izcelt sasniegumus, kas jau šobrīd ieskicē ilgtspējīgāku, pievilcīgāku un iekļaujošāku nākotni. Šogad tā vērsta uz vides veidošanu, būvniecību, arhitektūru un dizainu. Paralēli galvenajam konkursam iesniegt savas idejas aicināti arī jaunie profesionāļi.

Ziņas Fold 29. aprīlis, 2021

Jaunais «Bauhaus» tiecas padarīt Eiropas zaļo kursu par kulturālu, uz cilvēku orientētu, pozitīvu un taustāmu pieredzi. Ikvienam vajadzētu just, redzēt un piedzīvot uz ilgtspēju un digitalizāciju vērstās pārmaiņas, kā arī to, kā tās uzlabo mūsu dzīves kvalitāti.

 

Eiropas Komisija uzsver: «Mūsu esošo zināšanu, pieredzes un spēju bagātība jāizmanto jaunas vīzijas, ideju un risinājumu radīšanai, kas paātrinātu zaļo pāreju, veicinātu vides atveseļošanos un nodrošinātu labāku kopdzīvi mums visiem. Jaunā Eiropas «Bauhaus» balva to veicinās.» 2021. gada konkurss sniegs ieguldījumu iniciatīvas pirmajai fāzei, kas vērsta uz dizainu un sabiedrības iesaisti.

 

Balva izceļ tās skaistās, ilgtspējīgās un iekļaujošās idejas Eiropas zemēs, kopienās un praksēs, kas jau šobrīd bruģē ceļu uz nākotni. Tā ir novērtējums ne vien jau esošajiem sasniegumiem, bet kalpo arī kā iedvesma jaunajai paaudzei turpināt šo konceptu pilnveidošanu.

 

Jaunā «Bauhaus» balvas ietvaros paralēli norisinās divi konkursi. Pirmais no tiem veltīts jau esošiem rīkiem, metodēm, idejām un risinājumiem, kas pārbaudīti dzīvē. Savukārt otrais — «Jaunā Eiropas «Bauhaus» uzlecošās zvaigznes» — paredzēts jaunajiem profesionāļiem līdz 30 gadu vecumam, un pieļauj jebkurā attīstības posmā esošu iniciatīvu iesniegšanu, ieskicējot idejas ieviešanas ceļu.

 

Līdz 31. maijam balvai var iesniegt pieteikumus desmit dažādās kategorijās, katrā no tām izceļot veikumu, kas vērsts uz pievilcīgas, ilgtspējīgas un iekļaujošas vides veidošanu:

  • Tehnikas, materiāli un procesi būvniecībai un dizainam;
  • Cirkularitātes iedvesmota ēku renovācija;
  • Būvētās vides un dabas līdzāspastāvēšana un kopīga attīstība;
  • Pilsētvides un lauku teritoriju reģenerācija;
  • Produktu dizains un dzīvesstils;
  • Kultūras mantojuma saglabāšana un transformācija;
  • Vietas kopienas veidošanai un pozitīvai pieredzes apmaiņai;
  • Kopienu iesaistošas kultūras un mākslas norises;
  • Modulāri, pielāgojami un mobili mājokļa risinājumi;
  • Starpdisciplināri izglītības modeļi.

Uzvarētājs katrā kategorijā saņems 30 000 eiro lielu naudas balvu. Savukārt konkursa «Jaunā Eiropas «Bauhaus» uzlecošās zvaigznes» uzvarētājs katrā no kategorijām saņems 15 000 eiro.

 

Vairāk informācijas par konkursu — Jaunā Eiropas «Bauhaus» balvas mājaslapā.

 

Jaunais Eiropas «Bauhaus» ir radoša un starpdisciplināra iniciatīva, kuras mērķis ir veidot sadarbības telpu nākotnes dzīvesveida radīšanai, apvienojot mākslu, kultūru, sociālo iekļaušanu, zinātni un tehnoloģiju. Tas tuvina zaļo kursu mūsu dzīves telpai un aicina kopīgiem spēkiem iztēloties un veidot ilgtspējīgu, iekļaujošu un skaistu nākotni prātam un dvēselei.