Attēls — «Europan Europe»

Jaunie arhitektūras, pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras profesionāļi vecumā līdz četrdesmit gadiem tiek aicināti piedalīties projektu konkursā, kas fokusējas uz ilgtspējīgākas un iekļaujošākas vides veidošanu pilsētās. Dalībnieki var izraudzīties kādu no četrdesmit novietnēm deviņās Eiropas valstīs un piedāvāt savu redzējumu vietas attīstībai. Labākā projekta autori katrai no novietnēm saņems 12 000 eiro lielu naudas balvu un tiks aicināti projektu īstenot.

Ziņas Fold 12. aprīlis, 2021

«Europan 16» tēma vērsta uz dzīvajām pilsētām (living cities) kā jaunu paradigmu, kurā veidojas sinerģija starp vides, bioloģisko, sociālo, ekonomisko, kultūras un politisko dimensiju. Šis uzstādījums aicina domāt par kopīgu evolūciju un mijiedarbību, kā arī reģeneratīvu pieeju projektēšanai, apvienojot metaboliskās un iekļaujošās vērtības, kas ir šī gada konkursa galvenās tēmas.

 

Metabolisms tiek uzlūkots kā iespēja atteikties no pilsētvides un dabas pretnostatījuma. Konkursa dalībnieki aicināti uzlūkot pilsētnieku dzīves telpu kā ekosistēmu, kas nepārtraukti attīstās un ir daļa no cikliska procesa, samazinot būvniecības ietekmi un apkārtējo vidi un piedāvājot jaunas dzīvošanas formas.

 

Otrs izaicinājums, ko konkursa dalībnieki aicināti risināt savos priekšlikumos ir pieaugošā nevienlīdzība pilsētās. Projektiem jāatbalsta sociālā vienlīdzība, vides, mājokļa, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, kā arī jāņem vērā ekoloģiskie apsvērumi un jāveicina dabas daudzveidība.

 

«Europan 16» konkursa dalībnieki var izraudzīties kādu no četrdesmit novietnēm deviņās Eiropas valstīs. Novietnes iedalītas trīs virstēmās: revitalizācija, reģenerācija un aprūpe. Tās savukārt sadalītas deviņās apakštēmās, un katra no tām aicina risināt konkrētu problēmu. Katras konkursa dalībvalsts žūrija izraudzīsies inovatīvākos darbus, kuru autori tiks aicināti īstenot projektu, kā arī saņems 12 000 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš ir 17. septembris.

 

Konkurss atvērts visiem jaunajiem arhitektūras, pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras profesionāļiem un studentiem līdz četrdesmit gadu vecumam, kas ieguvuši izglītību vai strādā Eiropā. Komandā jābūt vismaz vienam arhitektam, kas ieguvis maģistra grādu. Kopējais dalībnieku skaits komandā nav ierobežots. Konkursa organizatori īpaši aicina veidot starpdisciplināras komandas.

 

Vairāk informācijas par konkursu un dalību tajā — «Europan Europe» mājaslapā.