Attēls — Latvijas Mākslas akadēmija

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) izsludina jaunu starpdisciplināru mākslas maģistrantūras specializāciju «Post», kas balstīta uz mākslas idejām kontekstā (Art in context). Programma izzina un pārbauda, kā iespējams studēt mākslu šodien, vienlaicīgi atrodoties gan Austrumeiropā, gan Ziemeļeiropā — dažādu robežu reģionā ar mainīgu vidi un bagātu pieredzi globālu ideoloģiju piespiedu lietošanā un to sagrūšanā.

Ziņas Fold 16. aprīlis, 2021

Ņemot vērā kultūrvēsturisko un ģeopolitisko fonu, kā arī tiem piesaistītos mākslas procesus, atrodamies unikālu pieredžu vidē. «Post» ir uztverama kā atvērta studiju telpa dažādām idejām un eksperimentiem, pārvietojoties teorijas un prakses zigzagotajā reljefā. Šīs specialitātes struktūru veido trīs savstarpēji mijiedarbīgi bloki — prakse, teorija un konteksts.

 

Prakses bloka pamatmērķis ir individuālas mākslinieciskās prakses veidošana un rekonstrukcija. Programma piedāvā laiku, telpu un atbalstu prakses analīzei un attīstīšanai, sagaidot no studenta motivētu, pašorganizētu darbību studijā un ārpus tās. Apmācības metodika katram studentam paredz divu praktiskā studiju bloka pasniedzēju atbalstu un radošumu veicinošu diskomfortu.  Liela nozīme izteiksmes formas meklējumos tiek piešķirta eksperimentiem un interpretācijai — neatkarīgi no tā, vai forma ir materiāla vai nemateriāla, trīsdimensionāla vai divdimensionāla, digitāla vai performatīva, puritāniska vai hēdoniska. Jaunā specialitāte vērsta uz regulāru ideju fiksēšanu, kas būtu skatāma vai pieredzama izstādes formātā katra studiju gada beigās, ārpusstudiju izstādes projektos, kā arī divu gadu studiju noslēguma izstādē.

 

Teorijas bloks sastāv no trim daļām: kritiskās teorijas un mākslas, radošās un neradošās rakstīšanas, akadēmiskās un mākslinieciskās prakses tekstu veidošanas. Kritiskās teorijas un mākslas kurss piedāvā virkni teorētisku perspektīvu, kas veido mākslas un vizuālās kultūras diskursus 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā, pētot, kā krustojas mākslas prakse un teorētiskās un politiskās idejas. Tikpat nozīmīga loma kursa ietvaros ierādīta reģionālajiem pētījumiem, kas kritiski vērtē notiekošo Baltijas, Austrumeiropas un Ziemeļeiropas reģionā. Radošās un neradošās rakstīšanas studiju kursā tiek izzināta teksta un vizualitātes attiecību daudzveidība mūsdienu kultūrā, atsaucoties uz mūsdienu mākslu un literatūru.

 

Konteksta bloka mērķis ir izjautāt nejaušus vai ar nolūku izvēlētus, sasaistē esošus apstākļu, notikumu, faktu un pieredžu fragmentus, kas varētu izrādīties fundamentāli nepieciešami vai tieši otrādi — lieki—, lai pietuvotos iespējai izprast kopuma vai cēloņsakarību nozīmi mākslā. Konteksta bloks piedāvā tuvāk apskatīt dažādus aspektus, kas var ietekmēt mākslas darbu vai mākslinieku kultūrvēsturiski, politiski, sociāli, ekonomiski, ģeogrāfiski, institucionāli un citos veidos.

 

Kurss ietver četras daļas: praktisku dalību izstāžu veidošanā un izstādīšanos vidē ārpus akadēmijas — sadaļā «Exitus»; pieredzes papildināšanu izglītojošās ekskursijās un kolektīvā muzeju un izstāžu apmeklēšanā — sadaļā  «Ekskursijas»; platforma negaidītu radošu virzienu ģenerēšanai, piegādājot jaunus un neprognozētus impulsus radošajai darbībai — sadaļā «Ārpus konteksta»; radošā darbība saistībā ar karjeras attīstīšanu, jomas komerciālajai izpratnei — sadaļā «Radošās industrijas».

 

«Post» specializācijas saturu nodrošina pasniedzēji, kuru darbība aptver dzejas, filozofijas, grafikas dizaina, glezniecības, tēlniecības, mūzikas un citas mākslas un teorijas nozares. To veidojuši mākslinieks Kristaps Ancāns, mākslas zinātniece un kuratore Ieva Astahovska, gleznotājs Atis Jākabsons, dzejnieks Artis Ostups, literatūrzinātnieks Jānis Ozoliņš, tēlnieks Gļebs Panteļejevs, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, mākslinieks Armands Zelčs un māksliniece Amanda Ziemele. Reizi divos gados programmai ir aicināti pieteikties bakalaura grādu ieguvuši studenti no Latvijas un ārvalstīm ar visdažādākajām interesēm, prasmēm, pārliecībām un nefokusētu skatījumu uz dzīves mērķi. Studenti, kuriem ainavā pietrūkst portreta, klusajā dabā — skaņas, bet uz postamenta — kustības.

 

Studentu uzņemšana maģistrantūras specializācijā «Post» periodam 2021.–2023. gads noritēs no 20. aprīļa līdz 15. jūnijam. Savukārt 20. aprīlī plkst. 17.00–18.00 platformā «Zoom» norisināsies kursa atvērto durvju pasākums.

 

Detalizētāka informācija par programmu, uzņemšanas noteikumiem un procesu atrodama LMA mājaslapā.