Foto — Latvijas Dabas fonds

Latvijas Dabas fonds (LDF) sadarbībā ar Rīgas domi šajā pavasarī mudina apkaimes iesaistīties projektā «Pilsētas pļavas», lai kopīgi veidotu ziedošas un daudzveidīgas pļavas pilsētvidē. Apkaimju biedrības līdz 27. aprīlim var iesniegt savu dalības pieteikumu LDF.

Ziņas Fold 19. aprīlis, 2021

Rīgā ir daudz plašu, regulāri pļautu zālienu teritoriju, tomēr no sugu daudzveidības viedokļa tās dēvējamas par zaļajiem tuksnešiem. LDF rosina katrā Rīgas apkaimē vismaz kādu no šīm platībām atstāt dabai, tāpēc Rīgas apkaimju biedrības tiek aicinātas ieteikt vietas, kur līdzšinējo pilsētas mauriņu vietā vēlaties redzēt ziedošas pilsētas pļavas un kopīgi strādāt pie to veidošanas.

 

Lai piedalītos akcijā, apkaimju biedrībām līdz 27. aprīlim jāaizpilda pieteikuma forma LDF mājaslapā. Teritorijas projektam var pieteikt apkaimju biedrības vai citas ar apkaimēm saistītas organizācijas, bet ne individuāli pieteicēji.

 

LDF izvērtēs pieteiktās teritorijas, izvēlēsies piemērotākās vietas pļavu veidošanai, kā arī sniegs iedzīvotājiem informāciju par pļavas augu ieviešanas ekoloģiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Tāpat LDF eksperti sagatavos apsaimniekošanas plānu un sekos līdzi izmaiņām zālāja sugu sastāvā, nodrošinās sēklas no Latvijas dabiskajām pļavām un vadīs zālāju dabiskošanas talkas.

 

Projekta laikā apkaimju biedrību uzdevums būs informēt un iesaistīt pļavu veidošanā apkaimes iedzīvotājus, kā arī organizēt zāliena dabiskošanas talku, kas ietvers velēnas norakšanu, augsnes izlīdzināšanu, sēklu izsēšanu, iespēju robežās nodrošinot arī tehniskos resursus. Savukārt Rīgas dome apņēmusies nodrošināt «Pilsētas pļavu» projektā iekļauto teritoriju apsaimniekošanu, samazinot pļaušanas biežumu un nodrošinot zāles savākšanu.

 

2021. gada sezonā akciju paredzēts īstenot testa režīmā, ne vairāk kā 20 zālāju teritorijās. Atjaunošanas talkas plānotas 2021. gada rudenī. Akcija tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta «Dabas interešu aizstāvība» Latvijas Dabas fonda darbības ietvaros sadarbībā ar «GrassLife».