Jūlijs Madernieks. No krājuma «Ornaments», 1913.

Novērtējot latviešu lietišķās mākslas un dizaina pamatlicēja Jūlija Madernieka sniegumu burtveidolu attīstībā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM) aprīlī piedāvāja lekciju ciklu «Burtu mēnesis», kurā tika aplūkoti atšķirīgi aspekti burtu veidošanā gan vēsturiskā, gan mūsdienu kontekstā. Tagad lekciju ieraksti tiešsaistē pieejami ikvienam interesentam.

Ziņas Fold 19. maijs, 2021

Jūlija Madernieka īpašais stils caurvij visas mākslinieka darbības sfēras, tostarp arī viņa veidotās ģeometrizētās burtu formas, kas apvieno etnogrāfisko ornamentu, rūnu rakstību un jūgendstila ietekmes. Madernieks uzskatāms par pirmo 20. gadsimta sākuma burtveidolu dizaineru Latvijā, un viņa grafiskās valodas daudzveidība spilgti izpaužas vairāku izdevumu noformējumos. DMDM organizētās trīs lekcijas izgaismoja šajā nozarē atstāto Madernieka mantojumu, tā interpretācijas iespējas, kā arī praktiski pielietojamas pedagoģiskās metodes.

Jūlijs Madernieks — nacionālā romantisma burtveidolu dizaina celmlauzis

Grafikas dizainers un pedagogs Gatis Vanags lekcijā «Jūlijs Madernieks — nacionālā romantisma burtveidolu dizaina celmlauzis» analizēja Madernieka burtveidolu dizainu caur tajā redzamo ietekmju — jūgendstila, latviešu tautas mākslas un rūnu rakstības — prizmu. Vanags, pievēršoties alfabētu paraugiem, stāstīja par jaunu formu meklējumiem un eksperimentiem, kas atspoguļojas ģeometrizētos un nereti ornamentāli sarežģītos risinājumos.

Dizains un tipografika Latvijā. Nākotnes vīzijas

Lekcijā «Dizains un tipografika Latvijā. Nākotnes vīzijas» grafikas un burtu dizainere Eva Abduļina skaidroja, kā iespējams radīt jauno latvisko, respektējot vēsturisko un mantojumu. Abduļina atklāja sava burtveidola «Austra» tapšanas nianses un dalījās pieredzē, kas gūta kopā ar dizaina studiju «Overpiced», veidojot vizuālo identitāti mākslas centram «Zuzeum», maiznīcai «Better Bread», kā arī pārzīmolojot parfimērijas ražotāju «Dzintars».

 

Kaligrāfijas nozīme un metodes pedagoģijā

DMDM izglītības programmu kuratore un kaligrāfe Dārta Dīriņa vadīja lekciju «Kaligrāfijas nozīme un metodes pedagoģijā». Tā primāri adresēta pedagogu auditorijai, rosinot nodarbībās izmantot dažādus kaligrāfijas veidus. Dīriņa izcēla kaligrāfijas kā motoriku attīstoša un smadzeņu darbību stimulējoša rīka nozīmi. Tāpat viņa iepazīstināja ar dažādām tehnikām, ko iespējams pielāgot atšķirīgām vecuma grupām un veica demonstrējumus pamatprincipiem rakstīšanā ar otas tipa flomāsteru.

 

Lekciju norisi finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Sekot līdzi DMDM jaunumiem iespējams muzeja mājaslapā.