Publicitātes attēls

Latvijas Dizaina centrs (LDC) 1. jūnijā plkst. 16.00 rīko tiešsaistes diskusiju par Latvijas iesaisti Eiropas Savienības iniciatīvā «Jaunais Eiropas Bauhaus». Diskusijā aicinātas piedalīties organizācijas, kas jau ir iesaistījušās vai plāno iesaistīties Jaunā Eiropas Bauhaus kustībā, lai savstarpēji dalītos ar skatījumu par galvenajiem izaicinājumiem Latvijai, būtiskākajām vajadzībām un iespējām un pārstāvēto organizāciju fokusiem un iniciatīvām.

Ziņas Fold 28. maijs, 2021

Diskusijas mērķis ir izvērtēt Jaunā Eiropas Bauhaus aktualitāti Latvijā un apkopot galvenos izaicinājumus un būtiskākās vajadzības, kuru pārvarēšanai tiktu radītas partnerības, ierosinātas kopiniciatīvas, meklētas pievienošanās iespējas uzsāktām iniciatīvām u.c. Ar šo diskusiju Latvijas Dizaina centrs vēlas radīt pamatni partneru tīklam (ekosistēmai), kas regulāri sanāk kopā un apmainās ar jaunumiem, konsolidē resursus un veido sadarbības. Diskusijas pirmajā daļā organizāciju pārstāvji dalīsies ar savu skatījumu (3–5 min), bet otrajā daļā sekos diskusija, kuru moderēs Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa.

 

Diskusija norisināsies tiešsaistē Zoom platformā, dalība ar iepriekšēju reģistrāciju.

 

Pašreiz pieteikušās organizācijas:

  • Latvijas Ainavu arhitektu asociācija,
  • Latvijas Arhitektu savienība,
  • Rīgas Tehniskā Universitāte,
  • Urban Institute,
  • Cēsu pilsētas Mākslas skola, Cēsu radošo industriju kopstrādes nodibinājums «Skola6»,
  • Latvijas Mākslas akadēmija.

Organizācijas, kuras vēlas būt Dizaina centra iniciētajā partneru tīklā, aicinātas sūtīt pieteikumu LDC vadītājai Ditai Danosai.

 

Jaunais Eiropas Bauhaus ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir palīdzēt īstenot Eiropas zaļo kursu, apvienojot mākslu, kultūru, sociālo iekļaušanu, zinātni un tehnoloģiju. Jaunā Eiropas Bauhaus pamatvērtības ir ilgtspēja, estētika un iekļautība.

 

Dalība iniciatīvas dizainēšanā ir pieejama ikvienam interesentam. Šim nolūkam ir atklāta tīmekļvietne, kurā mākslinieki, dizaineri, inženieri, zinātnieki, uzņēmēji, arhitekti, studenti un visi interesenti var dalīties ar iedvesmojošiem sasniegumiem Jaunā Eiropas Bauhaus īstenošanai, ar savām idejām par to, kā tas būtu jāveido un jāattīsta, kā arī ar savām bažām un grūtībām šajā sakarā. Organizācijas, kuras vēlas padziļināti iesaistīties šajā procesā, var atsaukties uz tīmekļvietnē publicēto uzaicinājumu un kļūt par Jaunā Eiropas Bauhaus partnerēm.

 

Iniciatīvas nākamajā — īstenošanas — posmā tiks sākti pieci izmēģinājuma projekti, kuros tiks kopīgi izstrādāti jauni, ilgtspējīgi, iekļaujoši un mūsdienīgi risinājumi. Trešā etapa — izplatīšanas posma — mērķis ir izplatīt idejas un koncepcijas, kuras definē Jauno Eiropas Bauhaus, un tas tiks panākts ar jauniem projektiem, tīklu veidošanu un zināšanu apmaiņu Eiropā un ārpus tās robežām. Eiropas Savienības dalībvalstis ir arī rosinātas veidot savas Jaunā Bauhaus nacionālās programmas.