Grafiskais dizains un foto — Aleksejs Muraško

Biedrība «Ascendum» sadarbībā ar LGBT+ un viņu draugu apvienību «Mozaīka» ir izdevusi jūrmalnieka Kaspara Aleksandra Irbes dienasgrāmatu pirmo sējumu. Irbes dienasgrāmatās iespējams izsekot viņa dzīvei gandrīz 70 gadu garumā, padarot to par pasaules mērogā unikālu vēsturisku materiālu, par kura esamību plašāka sabiedrība uzzināja tikai pēc viņa nāves — būdams homoseksuāls, Irbe savas dienasgrāmatas rakstīja un turēja slepenībā.

Ziņas Fold 27. septembris, 2021

Kaspara Aleksandra Irbes atmiņas ļauj ielūkoties vāji dokumentētajā Latvijas LGBT+ kopienas dzīvē padomju gados, taču ne tikai. Viņa dienasgrāmatās ir liecības par tā laika kultūras un sociālajiem procesiem un ikdienu, kā arī vēsturiskiem notikumiem — Latvijas valsts dibināšanu, vācu un padomju okupācijām, izsūtīšanām un valsts neatkarības atjaunošanu. Irbes dienasgrāmatas dokumentē padomju laiku dzīves noklusēto pusi un rada priekšstatu par dzīvu, personīgā pieredzē iemiesotu Latvijas vēsturi.

 

Pirmais Irbes arhīva sējums «Slēptā dzīve. Homoseksuāļa dienasgrāmata 1927–1949» ir rezultāts ciešai sadarbībai starp grāmatas sastādītāju vēsturnieci Inetu Lipšu, redaktoriem/korektoriem Arturu Hansonu un Jāni Kulmani un godalgoto grafisko dizaineru Alekseju Muraško. Šajā projektā pār tīri estētiskām izvēlēm virsroku gūst rūpīgā attieksme pret Irbes arhīva materiālu apstrādi, radot izdevumu, kas ir ne tikai skaists, bet, kas vēl svarīgāk — lasītājam saprotams un pieejams. Irbe pie savām dienasgrāmatām bieži atgriezās pat vairākus gadu desmitus vēlāk, sevi vietām cenzējot, pievienojot pasvītrojumus, marķējumus un piezīmes un datējot savus komentārus. Tas rada sarežģītu teksta struktūru, kas grāmatā ir pilnībā saglabāta, izveidojot izdevumam unikālu apzīmējumu kopumu. Tas pilnībā pārnes dienasgrāmatās lietoto teksta organizēšanas sintaksi, papildinot to ar zinātniskās redaktores skaidrojumiem un ap 900 komentāriem, kas iezīmē vēsturisko kontekstu.

Lai lasītājam palīdzētu noorientēties homogēnajā tekstā, kas būtībā ir Irbes apziņas plūsma, dienasgrāmatu ieraksti ir numurēti, norādot tapšanas gadu un kārtas numuru. Šī numerācija arī ļauj veidot atsauces uz tekstu no tematiskā rādītāja, kurā sistematizēti būtiskākie notikumi un tēmas, sākot ar pārtikas kartītēm, nelegālo tirdzniecību un homoseksuāļu kāzām, beidzot ar padomju okupācijas sākumu, Ļeņingradas blokādi un bēgļiem. Papildus notikumu un tēmu rādītājam grāmatā iekļauts arī personu rādītājs, kas ir it īpaši noderīgs, ņemot vērā to, ka Irbe savās dienasgrāmatās personu identitātes centās slēpt.

Izdevumā godprātīgi pārnesta ne tikai Irbes dienasgrāmatu tekstuālā informācija, bet arī to fiziskais un vizuālais iespaids. Grāmatā iekļauti dažādi dokumenti, fotogrāfijas un citi artefakti no Irbes arhīva materiāliem, toskait arī paša pirmā dienasgrāmatas ieraksta kopija. Katrs fiziskais nesējs reproducēts no abām pusēm un oriģinālajā izmērā. Izdevumā iekļauti arī divi fiziski ieliktņi no dienasgrāmatu arhīva — atklātne ar aktiera Rūdolfa Valentīno portretu un paša Irbes jaunības foto. Arhīva fragmentu fiziskie nesēji un starp izdevuma lapām atrodamie ieliktņi uzbur sajūtu par īstu, materiālu un nejaušiem artefaktiem bagātu dienasgrāmatu.

Aiz spilgtā apvāka apslēptais vāks ir apvilkts ar krāsu mainošu audumu, kas, atkarībā no gaismas apstākļiem, maina toni no atturīgi zila līdz koši rozā. Kā homoseksuālim padomju Latvijā Irbem izdzīvošanas nolūkos nācās savu privāto dzīvi slēpt gandrīz visa mūža garumā, un hameleona audums apspēlē šo nepieciešamību. Lai arī apvāka krāsa nodod netiešu alūziju par Irbes slēpto dzīvi, uz tā izvietotais dienasgrāmatas citāts apsola stāstu par daudzšķautņainu tēlu — caur Irbes acīm varam ielūkoties ne vien padomju Latvijas LGBT+ kopienā, bet arī gūt unikālas liecības par tā laika sadzīvi, sabiedrību un vēsturiskiem notikumiem.

Biedrība «Ascendum» plāno izdot vēl divus Kaspara Aleksandra Irbes dienasgrāmatu sējumus, aptverot laika posmu no 1949. gadam līdz autora nāvei 1996. gadā. Pirmā sējuma izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, taču lielākā nepieciešamo līdzekļu daļa tika savākta pūļa finansēšanas kampaņā. Grāmatu «Slēptā dzīve. Homoseksuāļa dienasgrāmata 1927–1949» iespējams iegādāties lielākajos grāmatu veikalos Latvijā, savukārt 7. oktobrī gaidāma grāmatas atklāšanas tiešraide.