Ilustrācija — FOLD

Tuvāko gadu laikā Latvijas uzņēmumiem pieejamas izaugsmes kapitāla investīcijas aptuveni 850 miljonu eiro apjomā no Latvijā reģistrētajiem privātā un riska kapitāla fondiem un citviet bāzētiem fondiem ar interesi Baltijas uzņēmumos, informē Latvijas Privātā un Riska un kapitāla asociācija (LVCA). Īpašu interesi potenicālie investori izrāda par biznesa idejām, kas vērstas uz ilgtspēju.

Ziņas Fold 14. septembris, 2021

«Izaugsmes kapitāla investīcijas šobrīd pieejamas patiešām lielā apjomā, fondi ļoti aktīvi lūkojas pēc uzņēmumiem ar ambiciozu nākotnes izaugsmes potenciālu,» informē LVCA valdes priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

 

Atsaucoties uz biznesa konsultāciju uzņēmuma «Deloitte» un Baltijas valstu privātā un riska kapitāla asociāciju publicēto pētījumu «Baltic Private Equity and Venture Capital Market Overview», šobrīd vislielākās investīcijas — vairāk nekā 400 miljoni eiro, ko piedāvā septiņi privātā un riska kapitāla fondi — pieejamas uzņēmumu izpirkuma (buyout) darījumiem. Parasti šādi darījumi tiek veikti uzņēmuma brieduma fāzē, kad privātā kapitāla fonds veic kāda cita uzņēmuma pārpirkšanu, iegādājoties daļas no esošajiem īpašniekiem.

 

Investīcijas uzņēmumu izaugsmes stadijā Latvijā šobrīd nodrošina seši fondi. Šie līdzekļi var tikt ieguldīti ražošanas attīstībā, pakalpojumu klāsta paplašināšanā, jaunu tirgu apgūšanā, konkurentu pārpirkšanā vai citos uzņēmumam būtiskos investīciju projektos. Vēlīnās stadijas riska kapitāla investīcijas pieejamas no četriem fondiem, bet agrīnās — no četrpadsmit fondiem. Plašāka informācija par fondiem un to investēšanas stadijām pieejama iepriekšminētajā pētījumā.

 

LVCA īpaši aicina ambiciozu ideju autorus šobrīd aktīvi izmantot agrīno stadiju investīciju iespējas, kas pieejamas apvienojumā ar akcelerācijas programmām. Ar «Altum» palīdzību izveidoto akcelerācijas fondu investēšanas periods beidzas nākamā gada vidū, un šobrīd nav skaidrības par šo programmu turpināšanu. «Kopš 2018. gada, kad «Altum» sāka atbalstīt akselerācijas fondus Latvijā, ir veikts ap simts investīciju agrīnos un strauji augošos uzņēmumos. Tās ir ievērojamas investīcijas, kas Latvijas jaunuzņēmumiem ir devušas iespēju attīstīties starptautiskā līmenī,» norāda akseleratora «Buildit Latvia» vadošais partneris Matīss Neimanis.

 

Šī gada septembrī darbību sācis līdz šim lielākais Latvijas investīciju fonds «KS Livonia Partners Fund II». Tas tuvākajos gados plāno piedāvāt uzņēmumiem kapitālu 147 miljonu eiro apjomā, īpašu uzmanību pievēršot biznesa idejām, kas vērstas uz klimata pārmaiņu novēršanu un vides ilgtspēju. Fonds piedāvās investīcijas gan uzņēmumu izaugsmes, gan arī izpirkšanas stadijā.

 

«Jaunā fonda reģistrēšana ir liels ieguvums pašmāju uzņēmumiem savu ideju īstenošanai, taču jābūt gataviem sīvai konkurencei ar citiem Baltijas un Eiropas uzņēmumiem par finansējuma iegūšanu. Vairāki Latvijas uzņēmumi jau ir apliecinājuši, ka, piesaistot izaugsmes investīciju kapitālu, iespējama strauja uzņēmuma izaugsme, zināšanu un kontaktu paplašināšanu, pārvaldības procesu sakārtošana, kas ļauj iekarot pasaules tirgu,» uzsver Kristīne Bērziņa.

 

Vairāk informācijas par investīciju piesaistes iespējām — LVCA mājaslapā.

 

Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācija (LVCA) ir vecākā šāda veida asociācija Baltijas reģionā. 2003. gadā to izveidoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un seši lielākie uzņēmumi, kas tolaik darbojās riska kapitāla nozarē.