Ilustrācija — FOLD, izmantojot projekta publicitātes attēlu

Tallinas Arhitektūras biennāle (TAB) izludina vīziju konkursu «Circular Block — Reinventing the Mikrorayon». Tajā arhitekti un arhitektūras studenti aicināti izstrādāt priekšlikumus urbānajiem modeļiem, kuros resursu un materiālu lietojums atbilst cirkulārās jeb aprites ekonomikas principiem, piedāvājot alternatīvu ierastajai lineārajai patēriņa sistēmai. Idejas iespējams iesniegt līdz nākamā gada 28. februārim.

Ziņas Fold 22. novembris, 2021

Igaunijā ēkas rada aptuveni pusi no valsts enerģijas patēriņa un aptuveni ceturto daļu no valsts oglekļa pēdas nospieduma. Tā kā šie skaitļi ir līdzīgi dažādu ģeogrāfisko reģionu apbūvētajā vidē, ļoti svarīga ir arhitektūras spēja nodrošināt alternatīvus projektēšanas, būvniecības un ēku darbības modeļus.

 

TAB rīkotā konkursa «Circular Block» dalībnieki tiek aicināti pārradīt mikrorajonu un tā ēkas kā vides procesu. Kā pilsētas vienība var pārvērst matēriju enerģijā un vienlaikus nodrošināt sabiedrībai svarīgu telpu? Dalībnieki tiek mudināti izstrādāt stratēģijas un recirkulācijas modeļus un izpētīt, kā mikrobioloģiskās enerģijas ražošanas tehnoloģijas (microbial fuel cells), anaerobie bioreaktori, baktēriju tvertnes un citi būvelementi var palīdzēt modernizēt esošas dzīvojamās vienības un mikrorajonus kopumā, lai tie ne tikai funkcionētu kā inženiertehniskā infrastruktūra, bet arī kā apdzīvojama telpa. Tāpat konkursa dalībnieki aicināti izvērtēt ar infrastruktūru saistītos estētiskos jautājumus un to, kā tos var izmantot, lai veicinātu radošu projektēšanas procesu.

 

«Circular Block» vīziju konkurss pievēršas Lasnamē rajonam Tallinā, rosinot dalībniekus izpētīt dizaina stratēģijas, kas ļautu pilsētas kvartāliem ražot pārtiku saviem iedzīvotājiem, vismaz daļēji ražot nepieciešamo enerģiju neatkarīgi no tīkla, izmantotu atkritumus enerģijas vai produktu ražošanai, palielināt pilsētu blīvumu, izmantojot ēku nojaukšanas atkritumus, vai ieviest blokķēdes tehnoloģiju, lai lokāli pārvaldītu enerģijas vai materiālu resursus, kā arī citas iespējas.

Priekšlikumi var būt vērsti uz tādām tēmām kā pārtika, enerģija, atkritumi un materiāli vai uz visām no šīm tēmām, un tās aplūkojamas daudzdzīvokļu mājas, kvartāla vai visa mikrorajona mērogā. Konkurss mudina dalībniekus domāt eksperimentāli un izstrādāt priekšlikumus, kuros tēmas un mērogi pārklājas. Konkursa rīkotāji norāda, ka dalībnieki īpaši aicināti izvērtēt, kādas varētu būt tehnoloģisko inovāciju politiskās, sociālās un ekonomiskās sekas, proti, kā mikrorajona atjaunošana var ietekmēt dzīves un darba modeļus un piedāvāt jaunas nodarbinātības un tirdzniecības iespējas.

 

Lai gan konkurss pievēršas konkrētai vietai, iesniegtajām koncepcijām jābūt sistēmiskām un mērogojamām, lai tās būtu iespējams īstenot citās vietās Lasnamē, Tallinā vai līdzīgā pilsētvidē citur. Iesniegto priekšlikumu izlase tiks apkopota izdevumā «Circular Block Atlas» un prezentēta 2022. gada TAB. Tāpat labākie darbi saņems naudas balvas — 4000 eiro pirmajai vietai, 2000 eiro otrajai un 1000 eiro trešajai vietai.

 

Konkursa priekšlikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 28. februārim. Dalība konkursā ir bez maksas. Vairāk informācijas par «Circular Block» un konkursa materiāli pieejami Tallinas Arhitektūras biennāles mājaslapā.