Attēls — «Rail Baltica»

«Rail Baltica» īstenotāji pirmo reizi organizē starptautisku tiešsaistes hakatonu ar mērķi veicināt plašāku sabiedrības iesaisti un rast jaunas idejas. «Rail Baltica» hakatons notiks no 19. līdz 21. novembrim tiešsaistē, uz 48 stundām pulcējot līdz 100 dalībniekiem no visām trim Baltijas valstīm un ārpus reģiona robežām. Ikviens interesents, kurš vēlas ar savām idejām un ierosinājumiem piedalīties «Rail Baltica» projekta īstenošanā, tiek aicināts pieteikties.

Ziņas Fold 2. novembris, 2021

Inovatori un ideju ģenerētāji, uzņēmēji, attīstītāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, akadēmiķi un studenti, infrastruktūras un mobilitātes eksperti, kā arī dizaina, produktu, un mārketinga eksperti ir aicināti pievienoties iniciatīvai, piedalīties hakatonā un piedāvāt jaunu redzējumu par to, kā Baltijas reģionā, nacionālajā un vietējā līmenī nodrošināt papildus pievienoto vērtību «Rail Baltica» projektam.

 

Lai piedalītos, nav nepieciešama iepriekšēja pieredze, bet gan radoša un praktiska ideja, un komanda 3–8 cilvēku sastāvā. Piedāvātajam risinājumam jāatsaucas uz kādu no trim jautājumu blokiem: savienojamība (connectivity), ilgtspēja (environmental sustainability) un vietējās kopienas (community). Tāpat interesenti var pieteikties dalībai komandās, kas jau iesniegušas savu ideju.

 

Par savienojamību

«Rail Baltica» infrastruktūra savienos Baltijas valstis savā starpā, kā arī ar citām reģiona valstīm, nodrošinot iespējas jauniem pakalpojumiem. Pat tādiem, kas šobrīd reģionā vēl nepastāv, bet, piemēram, labi funkcionē citās vietās pasaulē, kur jau darbojas ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūra. Risinājumi un idejas var tikt piedāvāti, ņemot vērā gan nākotnes dzelzceļa fizisko infrastruktūru, gan papildus iespējas un ieguvumus, ko nodrošinās «Rail Baltica» ekonomiskā koridora attīstība, piemēram, jauni pasažieru pakalpojumu un kravu pārvadājumu risinājumi, ar fizisko dzelzceļa infrastruktūru saistītas inovācijas, jaunu mobilitātes risinājumu iekļaušana kopējā dzelzceļa koridorā vai citas idejas, kas varētu veicināt esošo vai jaunu uzņēmējdarbības veidu attīstīšanu.

 

Par vides ilgtspējību

Dzelzceļam ir un būs nozīmīga loma dekarbonizācijas veicināšanā un vides ilgtspējības uzlabošanā kopējā Baltijas transporta sistēmā. Kādus citus pasākumus un aktivitātes projekts var veikt, lai būvniecības laikā un pēc tā darbotos ar maksimāli mazāko ietekmi uz vidi un apkārtējo ekosistēmu? Risinājumu piemēri var ietvert gan procesu optimizāciju, gan brīvprātīgo un sabiedrības informēšanas un iesaistes kampaņas, publiskās un privātās partnerības vai citus risinājumus.

 

Par vietējām kopienām

«Rail Baltica» pamattrases garums ir vairāk nekā 210 km Igaunijā, 260 km Latvijā un 390 km Lietuvā. Iesaistot un regulāri informējot dzelzceļa tuvumā dzīvojošās kopienas, «Rail Baltica» projekta īstenotāji jau šobrīd veikuši būtiskus uzlabojumus nākotnes infrastruktūras risinājumos, piemēram, gājēju, transporta un dzīvnieku šķērsojumi, trokšņu sienas u.c., kā arī veicinājuši plašākas diskusijas par teritorijas attīstību «Rail Baltica» trases apkārtnē. Hakatonā aicina piedāvāt jaunus un inovatīvus formātus un rīkus (gan fiziskus, gan digitālus), kas ir piemēroti vēl efektīvākai un regulārākai dažādu sabiedrības grupu iesaistei un informēšanai.

 

Hakatonā piedalīsies mentori un eksperti gan no «Rail Baltica» projekta īstenotāju organizācijām, gan valsts, akadēmiskā un privātā sektora, lai sniegtu individuālas konsultācijas dalībniekiem. Katram dalībniekam būs pieejami mentora norādījumi un padomi, kā uzlabot savu veikumu un kā izvēlēties savai idejai piemērotākos risinājumus.

 

«Papildus jau esošajiem formātiem dažādu auditoriju iesaistei un ideju jaunradei rosinām izmantot arī hakatona formātu, lai veicinātu jaunas partnerības un plašākas diskusijas par to, kādus jaunus pakalpojumus, formātus un risinājumus būtu vērts apsvērt, ieviešot «Rail Baltica» projektu. Spītējot Covid apstākļiem, esam pārliecināti par sekmīgu hakatonu un jaunām idejām, kas ļaus paskatīties uz «Rail Baltica» un tā potenciālu ar svaigu skatu,» saka Ģirts Bramans, «Rail Baltica» Sadarbības ar stratēģiskajiem partneriem un komunikāciju departamenta vadītājs.

 

Lai piedalītos hakatonā, interesenti aicināti pieteikt savu ideju vai pievienoties jau esošai komandai. Plašāka informācija par pieteikšanos — «Rail Baltica» hakatona vietnē.