Attēls — «MediaFutures»

«MediaFutures» programma atbalsta māksliniekus un jaunuzņēmumus, kuri vēlas mainīt mediju vērtības radīšanas ķēdi, izmantojot novatoriskus, iekļaujošus un iesaistošus veidus, kā likt lietā datus un lietotāju veidotu saturu. Šogad konkursam aicina iesniegt radošas un sabiedrībai nozīmīgas idejas, kas dažādās jomās risina tiešsaistes dezinformācijas problēmas. Pieteikties atbalstam iespējams līdz 2022. gada 27. janvārim.

Atbalsts Fold 7. decembris, 2021

Eiropas Komisijas līdzfinansētais projekts «MediaFutures» atbalsta jaunus, netradicionālus veidus, kā cilvēki var iesaistīties žurnālistikas, zinātnes un demokrātijas procesos, izmantojot mākslas, tehnoloģiju un inovāciju nozares pieejas un rīkus. Konkursā iesniegtajām idejām vajadzētu palīdzēt novērst dezinformācijas negatīvo ietekmi visā sabiedrībā un palīdzēt veidot uzticēšanos zinātniskām un demokrātiskām organizācijām. Tas varētu nozīmēt gan programmatūras vai aparatūras izstrādi konkrētu problēmu risināšanai, gan mākslas darbu izveidi vai abu kombinācijas. Konkursa rīkotāji īpaši aicina pieteikt idejas, lai jaunos veidos iesaistītu minoritātes vai dezinformācijas īpaši skartās valstis.

 

Konkursa dalībnieki aicināti pieteikties trīs dažādās kategorijās. Jaunuzņēmumi var iesniegt produkta vai pakalpojuma ideju, kas palīdz indivīdiem un organizācijām jēgpilnā veidā izmantot datus un tiešsaistes informāciju, saņemot līdz pat 65 tūkstošus eiro lielu atbalstu ieceres īstenošanai. Pieteikties aicināti arī mākslinieki, kuri vēlas sadarboties ar jaunuzņēmumiem, lai kopīgā rezidencē radītu idejas jaunām pieredzēm, kas datu izpēti padarītu gan izklaidējošu, gan informatīvu un kas balstītas produktos, pakalpojumos un tehnoloģijās, ko izmanto vai izstrādā attiecīgais jaunuzņēmums. Šajā konkursa sadaļā pieejams finansējums līdz 80 tūkstošiem eiro katram jaunuzņēmumam un 40 tūkstošiem eiro — māksliniekam. Tāpat atbalstam var pieteikties mākslinieki un mākslinieku apvienības, kas savos darbos izmanto datus. Pieteikumiem jārosina jaunas idejas un pieredzes vizuālajā un izpildītājmākslā, kas kritiski un materiāli pēta datus un tehnoloģijas, lai pētītu un komentētu to ietekmi uz indivīdiem un sabiedrību. Galvenā uzmanība jāvērš uz datiem, kas attiecas uz mediju vērtības veidošanas ķēdi, toskait sociālajiem medijiem. Māksliniekiem pieejams fianansējums līdz 30 tūkstošiem eiro.

 

Pieteikumos jāiekļauj informācija par to, kādus rezultātus plānots sasniegt sešu mēnešu «MediaFutures» atbalsta programmas laikā un kāda būs to ietekme uz risināmo problēmu. Lai pierādītu sava projekta dzīvotspēju, pieteikumā ir jābūt skaidram nepieciešamo datu izklāstam un potenciālajām stratēģijām, kas ļautu piekļūtu šiem datiem gan tehniski, gan juridiski.

 

Pieteikties atbalstam iespējams, iesniedzot savu ideju līdz 2022. gada 27. janvārim. Konkursa rezultāi būs zināmi martā, un jau aprīlī sāksies «MediaFutures» rezidences vai akseleratora programma. Plašāka informācija par atbalsta programmu un konkursa noteikumiem — «MediaFutures» mājaslapā.