Attēls — Autorskola «CopyMoneky»

Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA) plāno izveidot autortiesību mācību platformu — Autorskolu «CopyMonkey».

Ziņas Fold 1. decembris, 2021

Piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja finansiālu atbalstu, uzsākts projekts ar mērķi pilnveidot ikviena interesenta izpratni par autortiesību un blakustiesību jautājumiem, un it īpaši veicināt skolēnu gatavību ikdienā pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus autortiesību jomā.

 

«Kultūras ministrijā, strādājot pie dažādiem ar autortiesībām saistītiem jautājumiem, esam saskārušies ar nepietiekamu sabiedrības izpratni gan par dzejnieku un literātu, gan mākslinieku un citu autoru, kā arī izpildītājmākslinieku tiesībām uz to radīto intelektuālo īpašumu,» norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis, akcentējot, ka to plānots mainīt, kopā ar partneriem uzsākot darbu pie pirmās Autorskolas izveides. «Esmu pārliecināts, ka ciešā sadarbībā mums izdosies atraktīvā, viegli izprotamā un apgūstamā formātā nākotnes sabiedrībai radīt izglītojošu platformu un materiālus par autortiesību jautājumiem,» turpina ministrs.

 

Šobrīd projekta partneri strādā pie pamatizglītības un vispārējas vidējās izglītības standartiem atbilstoša metodisko materiālu kopuma izveides un tīmekļvietnes autortiesību pratībai. Autorskolā, kurai partneri lēmuši dot «CopyMonkey» nosaukumu, vienkopus būs pieejama izglītojoša informācija par autortiesībām un mācību materiāli, kas interaktīvā veidā ļaus skolotājiem, skolēniem, vecākiem, kā arī citiem interesentiem veidot izpratni par autortiesību būtību un praktisko lietojumu.

 

«CopyMonkey ir radošs, asprātīgs un darbīgs pērtiķis, kas nebaidās runāt par savām idejām, un arī tās aizsargāt. Viņš pagūst visu. Noklausīties, noskatīties un uzspēlēt visu, kas jauns. Pastāstīt par to citiem un arī parādīt — filmējot, dziedot, spēlējot, dejojot, zīmējot un programmējot. Lai to paveiktu, viņam noder visas maņas un vēl aste, ar kurām viņš pārvalda visus satura izbaudīšanas un radīšanas instrumentus — no zīmuļa, ģitāras un viedtālruņa līdz spēļu konsolei, 3D printerim un mākslīgā intelekta simulācijām. Brīžiem tas viss kļūst mazliet par sarežģītu pat viņam pašam, jo kļūst grūti saprast, kurā brīdī kāds darbs tiek patērēts, un kāds — radīts no jauna. Tāpēc CopyMonkey iet Autorskolā, kur uzzina, kā pareizi izmantot citu autoru darbus un kā aizsargāt paša radīto,» Autorskolas nosaukuma un vizuālā tēla izvēli skaidro LaIPA izpilddirektore Liena Grīna.

 

Jau 2022. gada sākumā gaidāma plaša informatīvā kampaņa Latvijas medijos, tāpat notiks izglītojoši pasākumi pedagogiem. Kultūras ministrija aicina ikvienu mediju, izglītības iestādi un citus interesentus, kuriem tuvi projekta mērķi, sadarbības uzsākšanai sazināties ar projekta īstenotājiem. Projekta kopējais budžets ir 70 000 eiro, no kuriem 60 000 eiro finansē Eiropas Savienība.

 

Projekta īstenošanas gaitai iespējams sekot līdzi Autorskolas mājaslapā Facebook vietnē.