Attēls — EEZ un Norvēģijas granti Latvijā

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu programmas «Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība» atklātā konkursa «Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai» otro atlases kārtu ar kopējo pieejamo finansējumu 1 276 941 eiro. Pieteikties konkursam iespējams līdz 7. martam.

Atbalsts Fold 6. janvāris, 2022

EEZ grantu atklātā konkursa mērķis ir sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību bērnu un jauniešu auditorijai visos Latvijas reģionos un paaugstina bērnu un jauniešu iesaisti mākslā un kultūrā.

 

Ar EEZ grantu atbalstu tiks radīts jauns kultūras saturs un regulāri pieejamas profesionālās laikmetīgās mākslas norises, kas taps kopradē ar donorvalstu partneriem. Tāpat tiks atbalstītas auditorijas attīstību veicinošas aktivitātes, kas vērstas uz auditorijas iesaisti, bērnu un jauniešu pakāpeniskas, jēgpilnas saskarsmes veidošanu ar daudzveidīgām kultūras norisēm, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences veidošanu.

 

Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir ne mazāks par 100 000 eiro un ne lielāks par 250 000 eiro. Projekti jāīsteno sadarbībā ar partneriem no EEZ grantu donorvalstīm — Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas. Konkursam varēs pieteikties līdz 2022. gada 7. martam, pieteikumu elektroniska dokumenta formā nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@km.gov.lv.

 

26. janvārī plkst. 10.00 platformā «Microsoft Teams» notiks konkursa informatīvais seminārs. Pieteikties dalībai pasākumā iespējams līdz 20. janvārim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e‑pastu eeaculture@km.gov.lv vai Elina.Zageusa@km.gov.lv.

 

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu, konkursa nolikums un veidlapas — EEZ grantu programmas mājaslapā. Sev interesējošus jautājumus projektu iesniedzēji var uzdot, rakstot uz eeaculture@km.gov.lv.