Foto — «Northern Spaces for Creative Innovation»

Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība (ZDKP) aicina radošo un kultūras jomu organizācijas un ekspertus pieteikt starpdisciplināru inovāciju projektus atbalstam atklātajā konkursā «Northern Spaces for Creative Innovation». Pirmajā posmā līdz 15. februārim var pieteikt uz sadarbību, izaugsmi un jaunradi vērstas idejas, kuru pārbaudīšanai var saņemt līdz 10 000 eiro.

Atbalsts Fold 21. janvāris, 2022

ZDKP aicina organizācijas no kultūras un radošo industriju sektora pārbaudīt jaunus sadarbības modeļus un procesus, radot gan fiziskas, gan digitālas telpas starpnozaru sadarbībai un inovācijām Ziemeļu dimensijas valstīs. Īpaši gaidīti ir priekšlikumi, kas radošās un kultūras industrijas savieno ar digitālajiem, ekonomikas, vides, sociālajiem un izglītības sektoriem, veidojot starpnozaru sadarbības ekosistēmu.

 

«Northern Spaces for Creative Innovation» konkursa mērķi ir:

  • radīt telpu un daudzlīmeņu partnerības, lai šāda sadarbība uzplauktu Ziemeļu dimensijas valstīs un ārpus tās,
  • atbalstīt jaunu domāšanas veidu, kā arī novatorisku produktu, pakalpojumu un aktivitāšu radīšanu, veicinot starpnozaru saikni gan klātienē, gan virtuāli,
  • ieviest jauninājumus tradicionālās nozarēs, pārveidojot praksi un procesus, kas ietekmē un iesaista attiecīgās sabiedrības kopienas,
  • risināt problēmas, kas ir saistītas ar inovatīvām praksēm, ko lielākā daļa sabiedrību un ekonomiku centīsies risināt nākamajos gados: veselība, klimata pārmaiņas, digitalizācija, ekonomiskā noturība, vietējo kopienu iesaiste,
  • veidot pārrobežu partnerības Ziemeļu dimensijas reģionā,
  • pārliecināties, ka šajā procesā rastos modeļus var ilgstoši izmantot un uzlabot arī nākotnē.

 

Konkursā var piedalīties organizācijas, kas strādā vienā vai vairākās Ziemeļu dimensijas partnervalstīs — Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Islandē, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijā un Zviedrijā. Lai pieteiktos atbalstam, nepieciešami vismaz trīs partneri no Ziemeļu dimensijas valstīm, vienam no tiem administrējot pieteikumu. Projekta komandā jāiekļauj dažādas ieinteresētās puses attiecīgajā(–s) valstī(–īs), toskait vismaz viens partneris, kurš pārstāv nozari, kas nav kultūra vai radošās industrijas.

 

Šajā konkursa posmā var pieteikties 5 000 līdz 10 000 eiro lielam atbalstam. Konkursā izvēlētās idejas sešu mēnešu laikā varēs pārbaudīt un pilnveidot, lai pieteiktos nākamajā konkursa kārtā, kurā projektu īstenošanai varēs saņemt atbalstu līdz 60 000 eiro.

 

Pieteikt idejas konkursam iespējams līdz 15. februārim. Plašāka informācija par konkursu — ZDKP mājaslapā.