Ilustrācija — FOLD

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) līdz 28. janvārim aicina pieteikties 2022. gada pirmajā projektu konkursā, kā arī konkursos mērķprogrammās «Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana», «Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana» «Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana», «Muzeju nozares attīstības programma» un «VKKF un «Latvijas valsts mežu» atbalsts kultūras programmām reģionos».

Atbalsts Fold 7. janvāris, 2022

Lai veicinātu līdzsvarotu visu kultūras nozaru attīstību, VKKF organizē regulāros kultūras projektu konkursus. Projektus var iesniegt Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs. Projektu konkursu mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu, finansēt fizisko un juridisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā, sekmēt izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu kultūras jomā, veicināt starptautisku sakaru attīstību un Latvijas mākslas un kultūras popularizēšanu pasaulē, kā arī sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai.

 

Mērķprogrammu «Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana», «Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana», «Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana» mērķis ir nodrošināt kultūrizglītības izcilību, uzlabojot nozares izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi.

 

Mērķprogramma «Muzeju nozares attīstība» veidota, lai sekmētu muzeju nozares attīstību un veicinātu nozares konkurētspēju, paplašinot Nacionālā muzeja krājuma bagātināšanas, izpētes un izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām.

 

Mērķprogrammas «VKKF un «Latvijas valsts mežu» atbalsts kultūras programmām reģionos» mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam reģionos. Konkurss paredzēts projektu īstenotājiem, kas var nodrošināt kultūras projektu konkursu administrēšanu Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales reģionā. Pēc konkursa noslēguma būs zināms katra reģiona kultūras programmas administrētājs, kurš nodrošinās konkursa norisi attiecīgajā reģionā.

 

Lai piedalītos konkursā, pretendentiem līdz 28. janvārim jāiesniedz pieteikums VKKF projektu pieteikumu sistēmā. Konkursu nolikumi — VKKF mājaslapā.