Attēls — Rīgas dome

Lai nodrošinātu būvniecības procesa kvalitāti un kvalitatīvas pilsētvides attīstību Rīgā, kā arī koordinētu attīstības procesus, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstījusi priekšlikumu galvaspilsētā veidot jaunu Pilsētbūvniecības padomi.

Ziņas Fold 10. februāris, 2022

Jaunveidojamās padomes nolikums, kas vēl būs jāapstiprina Rīgas domes sēdē, nosaka, ka tai ir jāveicina vides arhitektonisko kvalitāti un līdzsvarotu Rīgas apkaimju attīstību, jānodrošina pilsētas speciālistu un sadarbības partneru iesaiste padomes lēmumu pieņemšanā, kā arī jālemj par lokālplānojuma, detālplānojuma un citu plānošanas dokumentu izstrādes nepieciešamību un jāizvirza prasības to izstrādei.

 

Pilsētbūvniecības padomes svarīgākie uzdevumi būs koordinēt attīstības procesus Rīgā, nodrošināt būvniecības procesa kvalitāti, veicināt kvalitatīvas pilsētvides attīstību, kā arī izvērtēt un pieņemt lēmumus par pilsētbūvnieciski un sabiedriski nozīmīgiem attīstības priekšlikumu tālāku virzību un pašvaldības īstenotiem projektiem un būvēm. Pilsētbūvniecības padomes lēmumi būs saistoši Rīgas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. Plānots, ka padomes sēdes notiks ne retāk kā reizi divās nedēļās.

 

Padomes sastāvā būs deviņi Pilsētas attīstības departamenta (PAD) pārstāvji, kā arī pārstāvji no Mājokļu un vides departamenta, Satiksmes departamenta un Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras. Padomes vadītājs būs PAD Pilsētas arhitekta dienesta vadītājs, bet padomes sastāvu apstiprinās Rīgas domes priekšsēdētājs.